söndag 27 april 2008

Blackstad

Det var en smått gråmulen söndag i Blackstad och en liten skara på 12 deltagare hade samlats för att höra om yngre järnålder i Tjust. Trots vädret var det en trevlig ansamling människor som samlats för att lyssna på mig och mitt kall, dvs. att sprida kunskap om Tjusts fantastiska fornlämningar till allmänheten. Gravfältet vid Lundskulle och utsikt över dalgången
Foto:Michael Dahlin

Blackstad är en av alla Tjustsocknarna och är även en av alla de små samhällen man passerar i skogsbygderna i norra Småland. Plötsligt bryts tall och granskog och ett milslångt åkerlandskap öppnar sig och mitt i detta höjer sig två kullar, den ena kallas Lundskulle och innehåller ett yngre järnåldersgravfält med ett hundratal högar och övertorvade stensättningar. På den andra kullen ligger dagens kyrka och kanske har även den haft med förhistoriska gravseder att göra. Kul koppling med dagens kyrka på denna plats!

Förmodligen var det Hans Hansson som grävde ett par av höggravarna vid Lundsbacken i Tjustsocknen Blackstad vid slutet av 1800-talet. Fynden bestod av nitar, brynen mm och tillsammans med gravskicket kan graven knytas till vendel - vikingatid dvs. 550-1050 AD.

Inte långt från Lundsbacken ligger det gamla sparbankshuset. År 1928 anmälde kantor P.A. Nilsson att två gravar skadats på bankens tomt. Harald Hansson (Stale) var som vanligt inte sen att rycka ut för att undersöka dessa. Den första graven bestod av ett jordblandat gravröse 6,5 meter i diameter och 0,5 meter högt. I ett hörn påträffades brända ben och kol.
På gravfältet växer en hel del backsippor
Foto:Lennart Widgård

Den andra graven bestod av en fyrsidig stensättning, som var helt övertorvad och ca 5x5,5x0,3 meter stor. I dess botten låg en granithäll och något förskjuten mot gravens hörn. Under detta fanns lämningar efter ett lerkärl med grovt ljust gods. Här fanns även några brända ben

På tomten påträffades i början av 1930-talet även en glasögonfibula från bronsålderns period V 900-700 BC. Vi ses nästa söndag igen!

söndag 20 april 2008

LOFTA OCH DVÄRGSTAD

Vi var 15 stycken som träffades kl 10:00 vid Lofta kyrka. Vi startade med bronsåldersgravfältet som ligger i närheten av kyrkan. Här finns kanske smålandskustens längsta skeppsformade stensättning ca 45 meter lång och är dessutom skadad och skulle kunna vara längre än så. Snäckedals skeppsformade stensättning (Misterhults sn) mäter strax över 40 meter och den längsta helt bevarade längst Smålandskusten. Sedan var det tänkt att vi skulle ta en titt på hällristningarna vid Lofta, men de var övertäckta. Förvisso var ristningarna avbildade på utsidan av överteckningen, men gruppen fick själva ta ställning till om de ville ta en titt på platsen för ristningarna. De har en klassiskt läge i en brytningszon mellan morän, hällmark och tidigare våtmarker. Gruppen beslutade att raskt fara vidare mot Dvärgstad.


Jag själv på krönet av ett röse vid Dvärgstad Foto: Lennart Widgård.


Röse vid Dvärgstad och bakgrunden skymtar havsviken Gudingen
Foto:Lennart Widgård.Efter ca en timma satte vi oss i bilarna och styrde kosan mot Dvärgstad som ligger lite längre söder ut mot Gamleby. Uppe på krönet av en grusås med kilometerlång utsikt över dalgången, som i sin tur kantas av branta berg i NV, och havsfjärden Gudingen i SO. Uppe på krönet av grusåsen ligger stora rösen som ett pärlband längs åsen. Här finns även gravfält med stensättningar, skärvstenshögar, skålgropar och boplatser. Det var fantastiskt att bara vandra runt och njuta av naturen och höra fåglarna sjunga. En och annan havsörn svävade långsamt över oss, det var med andra ord många som satte sig i solen för att bara njuta av det vackra vädret. Kaffe smakar bäst bland rösen och vårsol!
Sven och Christina myser i vårsolen. Foto:Lennart Widgård.söndag 13 april 2008

HELLERÖ

Idag började kulturevenemanget eller studiecirkeln om man så vill i arkeologi. Kl 10:00 träffades vi i det rå kalla och smått blåsiga Loftahammar för att tillsammans fortsätta ut till Hellerö i Västra Eds socken. Det var stort manfall och endast 12 stycken anslöt, utav ett tjugotal som var tänkt från början. Det var förkylningar och sjuka barn som satte stopp för dessa stackare som missade den otroligt spännande miljön vid Hellerö.

Miljön är fantastisk på en halv kvadratkilometer kan man beskåda, gravfält från bronsålder och äldre järnålder, skärvstenshögar, skålgropar, fossil åkermark, gruvhål, sten- och bronsåldersboplatser. Mycket är grävt på platsen och tack vare Gunborg O Janzon, Stockholms universitet och Helleröprojektet som har hållit på en bra bit över tjugo år nu. Åren 1998-1999 samarbetade projektet även med Högskolan i Kalmar och vid detta tillfälle var jag själv med och undersökte delar av en skärvstenshög.

Miljön är spännande med alla sina bronsåldersgravar och närheten till den kopparförande berggrunden. Det finns en tanke om att försöka hitta ledtrådar till att den lokala kopparen användes redan under bronsåldern. År 1982 inleddes Helleröprojektet och syftet var att pröva olika hypoteser om bosättning, resursutnyttjande och produktionsförhållande under bronsåldern. Sedan dess har skärvstenshögar, boplatser, fossil åkermark, gravar mm kommit att undersökas. Heléne Ermerud har utfört ett antal intressanta boplatsundersökningar i området och förmodligen får hon sitt långhus snart!
Skeppsformad stensättning vid Hellerö och undersökt på 1980-talet av
projektet och den gav flera intressanta fynd av bl.a. de brända resterna
av flera individer bl.a. barn. Foto: Michael Dahlin

söndag 6 april 2008

VUXNA MÄN GÖR SAKER TILLSAMMANS

Idag åkte jag och ett gäng andra gubbar till trakterna av Vetlanda och Mörlunda för att hämta akvarier. Det är så att vi ska ha ett litet Östersjönaturum i Blankaholm i sommar. Det är lite förberedelser som att fixa platsen för akvarierna och den övriga utställningen. Idag hämtade vi alltså akvarierna och det var lättare sagt än gjort! De vägde nämligen bly, men det var värt all möda för nu har vi tre akvarier som inhämtats från olika hörn i Småland.


Naturumet ska alltså handla om Östersjön dess utveckling, flora och fauna. På en av bryggorna nere vid hamnen kommer naturumet vara inrymt dvs i den tidigare paviljongen. Lördagen den 3 maj är det invigning med föreläsningar, utställningar osv.

Fikapaus vid Myresjö i Småland Fr V Åke, Jan och Christer Foto: Michael Dahlin

torsdag 3 april 2008

HISTORISKA LANDSKAP

Snart drar min studiecirkel igång och syftet med denna är att sprida kunskap om nordöstra Smålands forntid. Nedan ser du delar av informationen som gått ut till bibliotek, föreningar mm.

Historiska Landskap

Se din bygd från en historisk sida tillsammans med en kunnig och inspirerande guide. Under fem söndagar besöker vi olika historiska platser runtomkring i Västerviks kommun. Du kan delta på alla fem guidningarna, eller välja att komma vid enstaka tillfällen.

Samling på respektive ställe klockan 10.00, avslut (cirka) klockan 14.00. Medtag matsäck!
13/4 Hellerö miljö med lämningar från stenålder, bronsålder och historisk tid. Samling vid Loftahammars kyrka.
20/4 Bronsåldersgravar och hällristningar Samling vid Lofta kyrka
27/4 Blackstad, Lunds backar, vikingatida gravfält Samling vid Blackstads kyrka
4/5 Hälleberg, Västra ed, Vinäs, Ukna, vikingatid och medeltida borgar och kyrkor Samling vid nya Västra ed:s kyrka
18/5 Skärgårdstur, Hunö Samling vid brygghuset i Blankaholm

Ledare: Michael Dahlin, Arkeolog och Kulturgeograf

Kostnad: 430 kr för alla 5 gångerna, alternativt 100 kr per gång (träff 5, Skärgårdsguidningen 130 kr)