onsdag 30 december 2009

NYÅRSKRÖNIKA 2009

Året inleddes med dåligt inventeringsväder och man höll sig inne så mycket det bara gick. Jag höll i en studiecirkel ”Del medeltida Tjust” och jag hade fem deltagare. Kursen fortsatte in i februari och det blev många trevliga stunder tillsammans. Under vårvintern gick det åter att inventera och jag påträffade ett tiotal boplatser och en handfull stensättningar i norra delarna av Kalmar län.

I slutet av februari var det åter ett ”Blankaholmsseminarie” och ett trettiotal deltagare från olika hörn av landet kom som vanligt för att lyssna, föreläsa, äta god mat eller bara ha allmänt trevligt. Det blev mycket lyckat och jag kan känna mig nöjd som pappa till seminariet. Ett av mina bästa minnen från detta år var när vi hade ätit lunchen i folkets hus. Roger Wikell hade inte visat sig på lunchen och jag undrade var han höll hus. Efter ett tag såg jag honom stående i en hästhage som delvis var täckt av snö. Han stod och pratade i telefonen med sambon Angelica. Under tiden som han pratat hade han sparkat av mossan på ett block och funnit en skålgrop och en ränna. Det säger en hel del om Roger och jag tror helt enkelt att han är ”ett med bronsålderslandskapet”!

Under april blev det en hel del inventeringar i skogsmarken med besök vid vildsvinsskador dvs. stora uppbökade områden. Flera boplatser kunde konstateras på detta vis och man kan lugnt påstå att vildsvinen förstör fruktansvärt mycket för jordbrukare och skogsägare. Även kulturminnen som boplatser och röjningsrösen tar stor skada av vildsvinens framfart. Alla mina fynd anmäldes givetvis till Riksantikvarieämbetet och kommer att registreras.

Under maj månad förberedde Jag och Kalmar länsmuseum grävningen i Blankaholm . Vi grävde provgropar vid ”Majkaseberget” ett högt berg inne i samhället och på vars sluttning jag för några år sedan påträffade en boplats från neolitikum. Provgroparna visade på slaget stenmaterial, ben och keramik (Fagervik II).

Någon vecka senare var det skålgropinventering i Döderhults socken i Oskarshamns kommun. Kenta Ihrestam och Roger Wikell kom under ett par dagar för att inventera väl valda delar av landskapet. Jag hade ordnat boende och pengar till inventeringen och deltog själv under en dag. Vi tackar därför den godhjärtade Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult för sitt generösa bidrag och Naturskyddsföreningen i Döderhult för boendet. Det blev inga storslagna fynd, men några skålgropsförekomster kunde konstateras. Den stora skrällen kom dock när killarna skulle åka hem och de stannade hos mig i Blankaholm för att ta en fika. Jag bara kände att jag måste visa Snäckedal, så efter fikan stack vi ned till det monumentala bronsåldersgravfältet i Misterhult. Givetvis inventerade vi lite och jag hade turen att finna ett skålgropsblock med 90 gropar och 5 rännor. Det tog ett tag innan jag hade fattat vad jag gjort. Inte nog att det var ett stort block, utan att ingen hade sett detta åtminstone under de senaste 70 åren. Jag välkomnades av Kenta och Wikell i skålgropsgänget och så sjöng de en liten fin visa för mig OJojojoj ojoj!!!!!!

I början av juni månad genomförde vi en veckas grävning av boplatsen i Blankaholm. Vi var ett tiotal proffs och amatörer som grävde under en vecka. Det blev mängder med material men tyvärr inga anläggningar. Det roliga var dock att vi visste att det fanns anläggningar att vänta då vi funnit detta i provgropsgrävningarna. Delen med anläggningen kommer kanske att beröras i nästa undersökning på platsen? Det var en lyckad grävning och ett lyckat projekt som Samhällsföreningen Blankaholm-Solstadström, Studiefrämjandet, Kalmar läns museum och Västerviks museum genomförde. Det blev förutom grävningen en vecka fylld med olika aktiviteter i samhället bl.a. forntidsvandringar, föreläsningar och mycket mer.

Under slutet av juli månad spelade Blankaholms teatersällskap sin årliga teater under en veckas tid. I år hette föreställningen ”En fogdes död” och utspelade sig i Blanka på 1330-talet. Allt handlade som framgår av titeln om en fogdes död. Skvaller, avundssjuka mm leder till att en änka misstänkliggörs och håller i all hast och efter en kort rättegång på att avrättas. I sista stund framkommer det att fogden i fyllan trillat ned för ett berg och mist livet. Jag spelade soldaten Skarp från fästet Blankaholme. En ganska mentalt krigsskadat och burdus typ, men som bara är nervös inför fruntimmer. Annars gillar han att skövla, bränna, spela tärning och tömma några stop med öl tillsammans med andra soldater.

Karin och Bo af Hjortöö

I teatern försöker vi hålla så hög standar det bara går på kläderna och att det ska vara tidstypiskt. Det är dock inte alltid så lätt då vi har en liten budget att röra oss med. Det viktigaste är att vi har roligt, vilket vi har i stora mängder. Vi är ett tjugotal deltagare från treårigar till sjuttioåringar och vi har alla olika bakgrund och syn på medeltiden. Det blir många roliga diskussioner under den hektiska veckan vi spelar, men även under den långa vintern då vi sitter i stugorna och skriver manus. Under 2010 kommer givetvis ett nytt skådespel i medeltidsmiljö att framföras och det finns flera idéer redan.

Under början av augusti inventerade Sven-Gunnar Broström och Kenta Ihrestam Misterhult under en dag och vi besökte givetvis Snäckedal igen. Det blev sex nya lokaler med skålgropar på block och totalt ca 10 gropar. Inventeringen som kommer att fortsätta under 2010 bekostades av Hembygdsföreningen i Misterhult, tackar!

Under juni och juli inventerade jag ganska mycket och antalet fornlämningar ökade givetvis.

Det största som hänt mig inträffade den 19:e augusti då jag blev pappa till Isabella. Min kära hustru kämpade i 22 timmar innan Isabella äntligen kom till världen.

Under hösten påbörjade jag mitt arbete på Högskolan i Kalmar eller som det kommer att heta på nyårsdagen, Linnéuniversitetet. Trots detta fanns lite tid över för att inventera på lediga stunder. Under november påträffade jag åtta gravar bestående av 1 röse, 6 runda stensättningar och 1 kvadratisk stensättning. Allt framkom i ett område helt utan tidigare registrerade gravar. Kanske ska säga att jag under 2008 fann ett gravfält, en ensamliggande rund stensättning och en boplats i området. Platsen kommer att fortsätta att inventeras under 2010 inom ramen för en studiecirkel i inventering. Vi kommer då främst att titta på lämningar i skogsmark.

Det blev med andra ord ett mycket bra år!

lördag 12 december 2009

MISTERHULTAREN TVÅ ÅR

Jaha tiden går fort när man har roligt som flickan sa!
Under dessa två år har jag spridit information om Småland och vad som händer på forskningsfronten i detta hörn av världen. Jag jobbar på för att visa er att 2010 kommer att bli minst lika spännande. Tur att jag inte bor på västkusten för då hade min blogg hetat något annat ;-)Misterhultaren fyndregistrerar, Foto:Annika Helander

söndag 6 december 2009

RAPPORTER PÅ G

Våren 2008 grävde Västerviks museum och en drös amatörarkeologer och studenter stenålderboplatsen Ängmossen på Solstads ägor, Misterhults sn. Stora mängder keramik av trattbägartyp och gropkeramik påträffades. En hel del ben framkom också som visade sig vara från säl, kungsörn, bäver, och torsk. Det slagna stenmaterialet bestod av till största delen kvartsit följt av kvarts, kristianstadsflinta, sydvästskandinavisk flinta. Bland föremålen fanns skrapor, tångespetsar, yxfragment mm. Bland anläggningarna fanns en terrassformad stenskoning och ett stolphål. Tyvärr var boplatsen sedan tidigare skadad och en eventuell hyddbotten sedan länge bortraderad. Tillsammans med keramiken och C14 dateringarna blev vi inte förvånade när dateringen hamnade i tidigneolitikum, men jag tror att ytterligare dateringar hade gett mellanneolitiska dateringar.

Boplatsen har legat på ett utskjutande näs som skiljt inner och mellanskärgård och man har haft god utsikt över området.

Ängmossen, Foto: Michael Dahlin

Försommaren 2009 grävde Kalmar läns museum, Västerviks museum tillsammans med studiefrämjandet och Samhällsföreningen Blankaholm-Solstadström ytterligare en boplats av neolitisk karaktär. Även denna boplats hade jag hittat under mina inventeringar och det är ett privilegium att få gräva då man följt hela processen från början. Denna boplats hade legat på en mindre ö i mellanskärgården, men nu var detta en del av samhället blankaholm. En mindre yta undersöktes i närheten av en bergvägg. Keramik av Fagervik II typ framkom och ett stort material av kvarts följt av kristianstadsflinta, sydvästskandinavisk flinta och kvartsit. Det märkliga här är att kvartsiten som var så dominerande på den tidigare platsen här hade en undanskymd ställning. Bland föremålen fanns en grönstensyxa, slipstenar, städstenar, skrapor mm. Endast en mindre andel brända ben tillvaratogs. Bland anläggningarna fanns en liknande stenterrassering som på den tidigare platsen och den sträckte sig från bergväggen och ca 10 meter längre ned där den upphörde tvärt. Denna plats finns det fortsatta planer att gräva, men inget är säkert i nuläget, men hoppas kan man ju alltid.

De båda boplatserna ligger endast ett par kilometer från varandra och runt dessa har de senaste åren framkommit en hel del keramikförande boplatser i bl.a. vildsvinsskador. I nuläget finns runt Blankaholm Kalmar läns största förekomst av keramikförande boplatser från neolitikum. Detta är också ett område som har den största koncentrationen av rösen och runda stensättningar med kal stenfyllning. Endast en bronsåldersboplats har framkommit och den framkom 2006 och då påträffades härdar, kokgrop, några osäkra stolphål och ett kulturlager med keramik, slaget bergartsmaterial, facetterad löpare och en knacksten. Kokgropen kunde dateras till yngre bronsålder.

NU KOMMER ALLTSÅ INOM KORT TVÅ RAPPORTER!