söndag 15 februari 2009

NYTT SCHEMA

Arkeologiseminarium”Forntid längs Ostkusten”28/2-1/3, 2009 i Blankaholm
(3 mil söder om Västervik)

SCHEMA
Lördag
12:00 Lunch Folkets hus
13:00 Michael Dahlin Introduktion i Brygghuset + (”Misterhults och Tjusts forntida gravar – gamla sanningar i nytt ljus”)
14:00 Kristian Lundqvist (”Bronsålder i Mönsterås”)
14:30 Ludvig Papmehl-Dufay ("Runsbäck: en trattbägarboplats med långhus i Färjestaden, Öland")
15:00 Kaffe
15:30 Veronica Palm (”Hälleröskatten – en vikingatida silverskatt från Tjust)
16:00 Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam (”Dokumentationen av hällristningar i Lofta 2008"+ Bilder av Stenålder)
18:00 Middag
20:00 Jan Selling ("Skärgårdsfisket då, nu och sen")

Söndag
8:30 - 9:30 Frukost (beställs där ni bor).
9:30 Alf Ericsson ("En brokig mångfald - olika sätt att värdera och definiera jord i östra Småland och på Öland").
10:00 Kenneth Alexandersson (”Ölands mesolitikum mer än bara Alby”)
10:30 Roger Wikell & Mattias Pettersson (”Tidigmesolitiska tomtningar i Ancylussjön”)
11:30 Patrik Gustafsson (”En mellanmesolitisk lokal i Ändebol, Sörmland ”)
12:00 Lunch och avslutning

söndag 1 februari 2009

NU ÄR DEN HÄR!

DMS 4:5 Tjusts härad, Västerviks stad utkommer 5/2. Volymen som är utgiven av historiken Roger Axelsson (född Möckhult, Oskarshamn) genom Kalmar Länsstyrelse omfattar de 15 socknar som ingick i det medeltida Tjusts härad: Hjorted, Gladhammar, Hallingeberg, Locknevi, Blackstad, Törnsfall, Gamleby, Lofta, Odensvi, Dalhem, Ed, Ukna, Gärdserum, Tryserum, Hannäs samt Yxnerums skate. Boken omfattar 596 sidor och är illustrerad med översiktskarta samt detaljkartor över samtliga socknar. Den innehåller även 15 släkttabeller som i några fall redovisar tidigare okända genealogier över traktens frälse. Diverse andra illustrationer samt omfattande register över personer, orter, sätesgårdar och kyrkliga institutioners godsinnehav ingår också. Som ovan framgår av denna tråd kan man inte beställa denna volym från RAÄ, som tagit sin hand från verkets utgivning. Istället görs det via Kalmar Länsstyrelse.

Vi som väntat har varit lite oroliga eftersom Lst stått bakom och att de helt enkelt skulle ha struntat i de nordligaste Smålandsocknarna som idag ingår i Östergötlands län. Nu kan man som tur är se att så inte är fallet!