söndag 30 december 2012

NYÅRSKRÖNIKA 2012

Januari och februari arbetade jag på Kalmar Läns Museum och jag arbetade främst med registrering av artefakter av flinta och bergart. Materialet kom givetvis från lokal 14 i Norje Blekinge. Fynden spänner över mesolitikum, neolitikum och bronsålder. Det var de fynden vi först börjat tvätta i november och bara det tog över en månad. Detta är dock inte så konstigt då vi talar om över 16000 fyndposter med mellan 1-4000 fynd i varje post. Det skulle dröja in i november detta år innan allt var helt färdigt. Det är en omfattande uppgift och även om vi inte enbart registrerade under denna tid, det blev en hel del annat också som arkeologiska undersökningar mm.

Sista helgen i februari var det dax för det årliga seminariet i Blankaholm, som vanligt kom det mycket människor från hela Sverige.

Under våren skrev jag på min avhandling och det blev ett avbrott i skrivandet när jag och frugan åkte till Island. Det blev Gullfors, Blå lagunen, gejser, islandshästar och valsafari. Island är fantastiskt!

Det blev mycket skrivande under resten av våren och sommaren. Enstaka nyupptäckta boplatser, skärvstenshögar, fossil åkermark, lösfynd och stensättningar blev det också.

I augusti återvände jag till Kalmar Läns Museum för att vara med och avsluta fyndregistreringen från L14. Det blev en hel del andra uppgifter, som när jag deltog vid de arkeologiska undersökningarna i Sandbyborg på Öland. Ett otroligt viktigt uppdrag och som visade sig bli en arkeologisk sensation.

Det var i första hand fyndregistrering som jag utförde tillsammans med Kenneth Alexandersson. Under september blev det också en arkeologisk utredning kring E22 söder om Kalmar. Ett par boplatsindikationer och fossil åkermark fanns bland resultaten.

Under september blev det också personalresa och detta år gick den till Tjust med besök i Ankarsrum, Smalspår, St Gertrud, Västerviks museum och middag på Gränsö. Dag två blev det Kasimirsborgs hällristningar, Bo Jonsson Grips Vinäs, Ukna mm. Mycket sevärt och trevligt!

I november blev som redan nämnts fyndregistreringen färdig och ett enormt arbete kunde avslutas. Många spännande fynd kommer att bidra till förståelsen och tolkningen av lokalen och arbetet fortsätter med rapporten.

Så kom min andra dotter till världen 23/12 kl 9:28. Emilia vägde 3900 gr och var 51 cm lång.

JAG ÖNSKAR MINA LÄSARE ETT GOTT NYTT ÅR