söndag 16 januari 2011

EN RIKTIG MISTERHULTARE

Strax efter Jul avled Misterhults hembygdsförenings förra ordförande Albert Svensson. Det var alldeles för tidigt som han slutade sina dagar här på jorden. Han har lämnat ett stort tomrum efter sig och jag är en av alla som saknar honom.

Jag träffade honom första gången våren 1998 i samband med att jag höll på att skriva min B-uppsats i arkeologi. Egentligen skulle jag inte skriva om Misterhults stenålder, men jag hade bett om att få se föreningens samling med stenyxor. Min pappa och jag åkte upp till Misterhult och det kom att bli vårt första möte med Albert. Från och med nu kom vi att talas vid i telefon med jämna mellanrum. Det var egentligen nu som mina tankar om framtida projekt i Misterhult började växa fram. Den kunskap som Albert hade om socknen och människorna var ovärderlig.

Under alla våra telefonsamtal så var det inte bara Misterhult och arkeologi som diskuterades. Det visade sig även att vi var släkt på långt håll och våra släkter "gick i hop" vid slutet av 1600-talet och tidigt 1700-tal.

Det blev många telefonsamtal, men under arkeologiprojektet "Forntid i Oskarshamns kommun" träffades vi ofta på möten, studiecirklar och utflykter mm. Albert var alltid glad och det var sällan som man hörde talas om några problem. Albert var även öppen för nytänkande och att utveckla hembygdsföreningen. Han var aldrig sen med att hjälpa och stötta mina olika projekt. Jag kände alltid att jag hade stöd av Albert och ett av de sista projekten han var med och stöttade var ett par dagars hällristningsinventering i Misterhult. Bara några veckor före hans bortgång talades vi vid per telefon och det fanns då inget som skvallrade att han snart skulle komma att lämna oss. Mina minnen av Albert skulle kunna rymma många sidor här på bloggen, men jag väljer att sluta här. Slutligen vill jag bara säga att vi som kände dig kommer aldrig att glömma dig för den fina människa du var, farväl Albert.

fredag 7 januari 2011

BLANKAHOLM 2011

Arkeologiseminarium

”Forntid längs Ostkusten”

26/2-27/2, 2011 i Blankaholm
(3 mil söder om Västervik)


LÖRDAG
12:00 Lunch i Folkets hus
13:00 Öppen föreläsning ”Gräv inte där du står. Bosättningsmönster i NÖ Småland under neolitikum och i övergången till bronsålder”
– Michael Dahlin
13:45 ”Maktens boningar och vanliga människors enkla tjäll. Några tankar kring ett medeltidssamhälles uppkomst och utveckling. Exemplet Möre”. – Pierre Petersson
14:15 “Viking - till sjöss och på land” - Roger Wikell
14:45 “Pre Ancylus”-Kenneth Alexandersson
15:15 Kaffe
15:30"Mesolitikum i södra Norrland. Exempel från inland och kust."
-Michel Guinard & Therese Ekholm
16:00 "Gammalt och nytt om trattbägarkulturen på Öland".
- Ludvig Papmhel-Dufay
16:30 ”I landskapet och mellan världarna. Bronsålderns offerplatser i Mälardalen”. -Martin Rundkvist
17:00 Avslutning på dagens föreläsningar
Middag

SÖNDAG
8:30-9:30 Frukost, beställs där ni bor.
9:30 Öppen föreläsning ”Mem, Ett nyupptäckt hällristningscentrum.” - Sven-Gunnar Broström & Kenneth Ihrestam
10:00 “Breven kring Ruskas godsimperium”-John Huttu
10:30 “Bland tjära och kol i Målilla - lämningar från 1700-talets binäringar i en skogsbygd” -Veronica Palm
11:00 ”VID STENSKEPPETS AKTER! – en nyfunnen dubbelgrav från förromersk järnålder på Gotland”-Joakim Whelin
11:30 Arkeologi och rehabilitering i förening utopi eller möjlighet!? -Rune Johansson
12:00 Lunch
Två av föreläsningarna är öppna och det betyder att ingen föranmälan behövs för att lyssna på dessa två!

Kontakta: Michael Dahlin
arkeologen@telia.com