måndag 24 augusti 2009

JAG HAR BLIVIT PAPPA!

I onsdags den 19:e kl 23:06 blev jag lycklig pappa till Isabella Eleonora Dahlin 3500 g och 50 cm lång

tisdag 11 augusti 2009

SKÅLGROPAR, EN TRÄHÄST OCH EN FALLOS

En del idioter ligger på stranden hela dagarna, medan andra idioter registrerar och nyinventerar skålgropar i Misterhult! Det är något märkligt som driver mig att bege mig ut och inventera trots sommarvärme och irriterande flugor. Jag är inte ensam det finns fler som haft samma känsla betydligt längre än jag, femtio och trettio år vid det här laget. Jag tänker då på Gurra och Kenta. De var nämligen nere i Loftahammar för att göra ett uppdrag åt Helleröprojektet, men eftersom det fanns en dag avsatt för Misterhult så passade de på att åka ned till mig i Blankaholm. Kalaset betaldes av Misterhults hembygdsförening och de har avsatt inventeringsmedel för ytterligare en dag. Dessutom ser jag det som en utbildning för min del, då skålgropar är det som jag har minst inventeringskunskap om, men det tar sig! Utav mina fyndplatser avfärdades en, ganska bra gjort av en trähäst, eller hur?

Det fanns 11 fynlokaler sedan tidigare bl.a. en del som jag funnit som nu skulle reggas in bl.a. det stora blocket från Snäckedal. På förmiddagen var vi igång och Kenta och Gurra reggade in skålgropar mm i rask takt. Ni som följer min blogg vet att jag tidigare i år fann ett ”nutida” solkors och intill detta två grunda skålgropar. Solkorset reggades också in, vilket kan vara bra så någon i framtiden slipper bekymra sig över denna ristning.

Solstad-Virum besöktes och här stötte vi på Amatörarkeologen Philip Seward som precis hittat något som såg ut som en skålgrop och det var det! Precis på bergskanten och någon meter från en tidigare registrerad rund stensättning, bra jobbat!


Skålgropsblocket i Snäckedal Foto:Michael Dahlin

Sedan styrde vi kosan mot bronsålders-Mecka i Snäckedal. Snart var det stora blocket reggat och dokumenterat. Vi tog en repa runt gravfältet och snart stod det i lokaler räknat Dahlin 1, Gurra 1 Kenta 4, och totalt 10 gropar! Jag visade de båda herrarna en helt ”ny” del av gravfältet som tidigare varit dold av skog. Här fanns ett tiotal oreggade stensättningar varav en av stensättningarna haft en ca 2 meter hög rest flisa i mitten (denna låg nu ned och gått i två bitar). Denna gravform är mycket ovanlig i NÖ Småland. Gravar med mittblock har genom arkeologiska undersökningar daterats till yngre bronsålder, medan resta flisor troligen hör järnåldern till? Det ”nya” gravfältet innehåller 5-10 gravar med övertorvade stensättningar, klumpstenar med skålgropar, uppallad sten och en grav med en rest stenflisa. Hmmm en fallos bland skålgroparna! snusk kult? eller är det bara min fantasi?
Stensättning med flisa Foto:Michael Dahlin

Summerar vi det hela så har det i Snäckedal framkommit totalt sju skålgropslokaler, en boplats och delar av något som verkar vara ett gravfält från äldre järnålder!

Boplatsen i Snäckedal Foto:Michael Dahlin

fredag 7 augusti 2009

LÄSA LANDSKAP

V 35 startar min studiecirkel i läsa landskap och inventeringsmetodik. Jag är ansvarig arkeolog och för administrationen står som vanligt Studiefrämjandet. Kursen är nästan fylld, men ett fåtal platser finns kvar.

Vi kommer att inrikta oss på landskapsmorfologi och dess utseende utifrån bergarter, jordarter och Östersjöns olika stadier. Det kanske viktigaste momentet är hur människan både anpassat sig och förändrat landskapet.

Inventeringen kommer att inrikta sig på boplatser och skålgropsförekomster i Misterhults sn. Deltagarna kommer att få lära känna landskapet under någon dag för att sedan själva få inventera. Vi kommer att inventera några bronsåldersmiljöer i skogsmark och även några skärgårdsöar.

Oreggad skeppsformad stensättning i Fagereke, Döderhults sn

söndag 2 augusti 2009

BILDER FRÅN EN FOGDES DÖD

Bönderna samlade inför marknaden i Bjurvik, men snart kommer Karin Bosdotter springande och har hittat ett lik nedanför storklippan. Fogden är förmodligen mördad!Soldaterna har delade meningar om vem som mördat fogden

Mördaren ska avslöjas på tinget, även prästen är där Albert Norbertus. Illasinnade människor tar tillfället i akt för att få Eriks änka dömd.


Oskyldigt dömd förs Eriks änka till stupstocken
Givetvis benådas Eriks änka i sista minuten av drottningen själv och snart framdagas att fogen på grund av fylla trillat ned för berget och dött. Eriks änka har behandlats mycket illa och planerar nu en grym hämnd? Förutsättningarna är goda nu när hennes son frälsts från skatt genom att med häst och "fulla vapen" uppvisat sin duglighet i strid vid en vapensyn inför kungens män i Linköping.