söndag 16 maj 2010

SKÅLGROPSLAND

Idag var jag och Henrik Danestrand ute och inventerade skålgropar i Virum. För några år sedan hittade jag mitt första block i Virum och sedan har det bara rullat på. Flera av mina fynd har säkrats av Broström och Ihrestam och snart är det dags igen.

Henrik ville komma och hälsa på och vi tog en inventeringsrunda. Det dröjde inte mer än ca 15 minuter förrän jag såg ett ca 2 meter högt block och det exponerade ned mot dalgången och en bäck. Mycket bra läge för bete, men även för en boplats som också ligger strax intill. Ca 20 meter från röset fann jag ett oregistrerat röse för några år sedan och det finns nu i FMIS.
Foto: Henrik Danestrand

När jag såg blocket tog jag mig upp längs den branta sidan och uppe på toppen såg jag bara en "surdeg" dvs en tveksam grop. Några sekunder senare såg jag två säkra och snart satt Henrik och jag och borstade som galningar. Henrik fick fram en riktigt stor och djup grop och snart hade vi mellan 30-40 gropar på blocket. Letandet fortsatte men inga fler gropar denna dag. Mycket trevligt.

söndag 9 maj 2010

FARLIG KÄLLA

På Sundsholms marker i Gladhammars sn i Tjust kan man bl.a. se lämningarna efter den tidigare gården Upsala. På platsen finns en informationsrik tavla som placerats där av socknens hembygdsförening.

"Här låg torpet Upsala under Maråker"

"Torpet omnämns första gången 20 december anno 1635 då Lasses dotter Britta döptes i Upsala. På 1700-talet var Upsala berömt för sin fina källa som innehöll särskilt välgörande hälsovatten. Således ordinerades bergsrådet Cederbaum på Helgerum att dricka av detta hälsovatten när han var mycket sjuklig. Han avled den 10/10 1795".

Man skulle kunna tro att det var en livsfarlig plats att bo på och en farlig källa att dricka ur!

Det inte hembygdsföreningen visste var att Upsala tidigare varit en gård, vilket framgår i boken Det medeltida Sverige, Tjust. Maråker bytte under 1600-talet namn till Sundsholm då det kom att bli säteri. Flera gårdar lades under Maråker och däribland Upsala. Ovan omnämns det som ett torp, men det är inte riktigt hela sanningen. Upsala omnämns 1542 och 1562 säljer Erik XIV Upsala till Charles de Mornay.

Ett annat tragiskt slut på livet drabbade Anna Carolina Ljungström i Upsala. Hon var bara 8 år, 2 mån och 2 dagar gammal då hon den 14/1 1717 lämnade jordelivet på grund av ”Slag Av Maskar” Vad kan det vara, full av mask i magen, eller?