lördag 21 januari 2012

FÖRBESTÄLL BLANKAHOLMSBOKEN NU!!!!!!

Boken ser ut att bli på typ 213 sidor, och författarpriset kommer enligt tryckeriets hemsida att bli ungefär 180 Kr. Vi kommer därför att ta upp förbeställningar på boken och beställningarna måste vara gjorda senast 26 januari om ni ska kunna hämta ut ert ex på arkeologiseminariet i Blankaholm "Forntid längs ostkusten" 25-26 februari.

Boken kommer inte finnas att köpa på seminariet, men man kommer att kunna köpa den direkt från tryckeriet för 260 Kr. Så beställ nu så slipper du det dyrare priset!

kontakta Michael Dahlin så löser vi förskottsbetalning mm.

OBS! De som medverkat i boken kommer få ett ex!

Boken innehåller artiklar om ostkustens rika kulturhistoria och berör Småland, Öland, Sörmland och Gotland mm. Läs bl.a. om brons- och järnålder i södra Tjust, stenålder på Öland, medeltida handlingar från Kristdala, skeppsformade stensättningar på Gotland, bronsålder i Mönsterås, Hällristningar, Tjärframställning mm, mm

tisdag 10 januari 2012

FORNTID LÄNGS OSTKUSTEN 25-26/2 2012

BLANKAHOLM 3 mil söder om VästervikLördag
12:00 Lunch i Folkets hus
13:00 ”Från Neolitikum till Agrarkris -Ett agrarhistoriskt forskningsprojekt om nordöstra Smålands kust- och inland” -Michael Dahlin & Mårten Aronsson
13:45 "Några reflektioner kring resultat och avrapportering av E22-projektet i Blekinge” – Elisabeth
Rudebeck
14:15 ”Massproduktion av grönstensyxor i västra Blekinge” -Kenneth Alexandersson
14:45 ”Viking - en lång historia” – Roger Wikell

15:15 Kaffe

15:30 Blekinges bronsålder -en utblick från E22 grävningarna -Helena Victor
16:00 ”Handlingar på ett brandgravfält. Presentation av resultaten från Flyestock och tankar kring dokumentation av gravfält” – Fredrik Strandmark
16:30 "Om utgrävning av gravurnorna från Flyestock - metodik och resultat" – Torbjörn Brorsson
17:00 Avslutning på dagens föreläsningar

Middag

Söndag
08:30 Frukost beställs där ni bor
09:30 "Återbruk av bildstenar på Gotland under järnåldern" – Martin Rundkvist
10:00 "Rekvisita & Rit – spår efter rituella aktörer med exempel från ostkusten"– Fredrik Gunnarsson
10:30 ”Risinge hög: Undersökning av en storhög på Öland” - Ludvig Papmehl-Dufay
11:00 ”Tegeltillverkning och tegelstämplar i Kalmar län” -Örjan Molander

11:30 "Arkeologi i Tjust" - Veronica Palm

12:00 Lunch

Kontakta: Michael Dahlin (mailto:arkeologen@telia.com eller michael.dahlin@kalmarlansmuseum.se


VÄSTERVIKS MUSEUM, STUDIEFRÄMJANDET OCH SAMHÄLLSFÖRENINGEN
BLANKAHOLM- SOLSTADSTRÖM