fredag 24 april 2009

HÄLLRISTNINGAR OCH ÅTER......

Igår kväll var jag och vännen Ingvar och hälsade på Sven-Gunnar Broström, Kenta Ihrestam och Veronica Palm. De höll på att frilägga en ristning som tidigare varit dold av odlingssten i ett impediment vid Dvärgstad (Tjust). Givetvis hjälpte vi till att sleva och borsta lite. Där fanns skålgropar, fotsulor, ringar, skepp och klövavtryck (rådjur).

Sedan tog vi en promenad och tog en titt på ett block som nu återfunnits, dvs. de hade tidigare registrerats, men sedan spräckts i tre delar och hamnat i en stendump. Blocket hade grymt stora skålgropar och ett antal fotsulor.

Återfunnet block vid Dvärgstad Foto:Michael Dahlin

När detta var gjort följde vi med och hjälpte till med att dokumenterade och fylla i ristningen vid Måsebo.
Kenta och Gurra dokumenterar Foto;Michael Dahlin

Jag har själv en hel del på gång nere i Oskarshamns kommun dvs min tidigare hemkommun. Här kommer det nog en hel del kul i år, men vi får se!

söndag 12 april 2009

MELLAN LIV OCH DÖD

Härligt med ett antal dagars ledighet och förutom allt arbete med huset så försöker jag få lite tid över till arkeologin.

Dalgången vid Blankaholm är en riktig häftig upplevelse för den som gillar neolitikum och bronsålder. På 40 och 70- talen reggade RAÄ ett par gravfält, ett tiotal spridda stensättningar och tre skärvstenshögar. Man kan se Blanka som en nordlig utlöpare till den mycket stora gravkoncentrationen i Virum-Solstad. I Blanka har aldrig någon arkeologisk undersökning utförts i någon av gravarna, men vid mitten av 1800-talet påträffades en armring av brons som tidsmässigt kan placeras till slutet av bronsåldern eller möjligen förromersk järnålder.

Landskapet är mycket kuperat, men här och var bryts detta och små naturliga terrasser kan urskiljas. Några har delvis påverkats av odling under senare tid, men flera ligger näst intill eller åtminstone till synes helt orörda sedan förhistorisk tid. Sedan jag kom till Blankaholm så har jag kunnat förse miljön med tiotal boplatser och en fyndplats. Två rösen och fyra stensättningar och en del andra lämningar från historisk tid dvs. byggnadsgrunder och en tomtning.Skålgroparna har det varit sämre med, men intill ett av de ovan nämnda nyfynden av rösen hittade jag en skålgrop på ett grönstensblock intill graven. Efter en inventering tillsammans med Broström och Ihrestam kunde vi komplettera miljön med åtta lokaler till. Nu när jag "skjutit in mig" så springar man på dom då och då. Man märker att det verkligen ligger på bestämda platser i landskapet och deras placering har valts med omsorg. Några ligger högt uppdragna i landskapet och intill gravar, medan andra ligger i sluttningar vid övergången mellan skog och jordbruksmark. Sedan finns de på hällar och block ute i impedimenten i jordbruksmarken.

Skålgropsblocket i Blanka. Foto: Michael Dahlin

Igår var jag ute och tittade på vildsvinsskador och fann en del kol, kvartsavslag och skärvsten. Inget var så där förskräckligt upphetsande så det fick ligga kvar, men som alla andra nyfynd anmäls de till min vän inventeraren på RAÄ. Jag passade på att passera det största gravfältet i Blanka och de har ett par rösen och ett antal stensättningar varav en har en stenkista. På väg ned från höjden såg jag ett stort alltarformat block och med en gren sopade jag av mossan och löven. Träff på första försöket en fint huggen grop, sedan en till och sedan två till, kul. Hämtade sedan min borste och sopade blocket och det blev totalt åtta säkra gropar och några rännor. Tre av groparna var ganska grunt inhuggna, men låg på en del av blocket som syntes eldskadat. Blocket ligger precis nedanför gravfältet och från blocket ser man en boplats som ligger så pass lågt att den bör vara från slutet av neolitikum eller bronsåldern. Blocket ligger precis vid taggtrådsgränsen dvs. på gränsen mellan skog och jordbruksmark, eller varför inte på gränsen mellan liv och död!

söndag 5 april 2009

GRÄVNING I BLANKAHOLM

Det var under vårvintern 2008 som jag på promenad med hunden påträffade en bit Kristianstadsflinta mitt inne i Blankaholm. Det var i en NV-V sluttning av ett berg med inslag av sandig till moig morän ca 15-20 m.ö.h. som flintbiten påträffades. En flintbit gör ingen boplats så historien kunde ha slutat där. Biten låg endast några meter från en tomtgräns i en nötskada och den kunde faktiskt ha kommit med jordmassor i samband med tomtplaneringen. Huset är byggt under tidigt 1900-tal och flintbiten påträffades strax utanför tomtgränsen. Lyfter man blicken så ser man att sluttningen har en naturlig terrass kanske 50 x 30 meter och i NO finns en brant bergvägg dvs. läget var mycket bra och jag vet inte hur många gånger och tillfällen jag gick fram och tillbaka i stigarna och i sluttningen. När jag sedan roade mig med att rita ut 15 meters ekvidistans så fann jag det jag redan misstänkt dvs. boplatsen hade legat på en ö någon halvkilometer ut i skärgården. Nivån 15 hade genom erfarenheter från tidigare undersökningar i området visat sig vara nivån för tidigneolitikum-mellanneolitikum 4200-2300 BC.

Ett halvår gick och i samband med en promenad strax efter sommaren 2008 kunde jag konstatera att ett schakt hade grävts rakt över boplatsen. Till en början kunde jag inte förstå varför någon dragit ett meterbrett schakt just där. Schaktet kom från en högre liggande våtmark som låg ovanför villorna. Det visade sig att villaägarna besvärades av nedsipprande vatten från höjden och att det under vinterhalvåret blev ganska isigt vid deras garageuppfarter. Nu hjälpte inte schaktet något, då vattnet sipprat ut från moränen och de högre liggande områdena. Detta kunde dock schaktet inte förhindra. Första turen i schaktet såg jag endast några tarvliga kvartsbitar, men senare på hösten när regnet dammat av schaktet ordentligt kunde jag med lätthet se en knacksten, keramik med ornamentik, bränd flinta och kvarts. Keramiken visades upp för Ludde och Kenneth och de fick misstankar om att det rör sig om en tidigneolitisk boplats. Jag själv vill flika in att mellanneolitiska boplatser brukar ha en stor mängd Västervikskvartsit, men här var det endast kvarts. Förvisso kan en grävning kunna ändra på detta, men jag instämmer att allt tyder på en TN 4200-3200 BC. I referensmaterialet finns Bagges grävning från Vivastemåla och Veronica Palms och min grävning vid Solstad i Misterhults sn. Man kanske kan fråga sig varför jag bryr mig om neolitikum som studerar bronsåldern. Sanningen är kanske den att jag aldrig hängt upp mig på någon speciell tid utan gillar landskapets helhet och hur det använts genom tiden. Ska jag studera bronsåldern vill jag därför veta lite om vilka ekonomiska, sociala strategier som kan ha praktiserats innan bronsåldern. På så sätt hoppas jag kunna få en bild av vad som egentligen är det nya under bronsåldern, eller vad som bestod. Slog jordbruket igenom i detta ”urbergsfönster” eller fortsatte fisket och säljakten vara de dominerande näringarna?

Jag presenterade mina tankar om boplatsen för min favorit journalist och råkade visst halvt på allvar säga att jag skulle gräva platsen. Tack vare mina vänner Ludde, Kenneth (Kalmar läns museum) och Veronica Palm (Västerviks museum) är det nu sanning. Tur var givetvis att UV chefen på KLM Per Lekberg godkände hela idén och ibland ska man ha lite tur.

Studiefrämjandet och Samhällsföreningen ställde sig även bakom och vi planerar nu en hel vecka i kulturens tecken i Blankaholm. Lördagen den 6:e juni mjukstartar vi på grävplatsen och det blir även en guidad tur för de intresserade i Blankaholms bronsåldersmiljö. Under veckan bli det även en del kringaktiviteter som föreläsningar med t.ex. Blankaholm då och nu, Blankaholms sågverk, medeltidens örter, utflykt till bronsåldersmiljön vid Snäckedal, grundläggande kunskaper om släktforskning, kläduppvisning och reklam för årets Blankaholmsteater som utspelar sig år 1337. Det blir även minst en arkeologisk pubkväll på Havsterrassen och grillkvällar mm. Dessutom kommer grävningen att sändas live med Webbkamera via Studiefrämjandets sida, de ni!

Syftat med detta är förstås att öka intresset och förståelsen kring arkeologi och den verksamhet vi bedriver. Därför kommer även en skolklass och sållar + lite annat.
Den som deltar i grävningen kan vara nybörjare, men även lite mer erfarna.

Nu finns det 15 st. grävplatser och det hela kostar endast 500 Kr.
Boendefrågan går att lösa och mer om den senare. Sista anmälningsdagen är den 17:e maj och man kan skicka sin ”ansökan” till arkeologen@telia.com
med anmälningstalongen som bör innehålla följande:
_______________________________________________________________________
Namn
Adress
Tel.
Tidigare erfarenhet
- teoretiska arkeologiska kunskaper studiecirkelerfarenhet, egna studier, högskolestudier
- ev. praktisk grävkunskap
- förväntningar beskriv kort vad du förväntar dig
- varför skulle du vilja bli antagen till