söndag 1 februari 2009

NU ÄR DEN HÄR!

DMS 4:5 Tjusts härad, Västerviks stad utkommer 5/2. Volymen som är utgiven av historiken Roger Axelsson (född Möckhult, Oskarshamn) genom Kalmar Länsstyrelse omfattar de 15 socknar som ingick i det medeltida Tjusts härad: Hjorted, Gladhammar, Hallingeberg, Locknevi, Blackstad, Törnsfall, Gamleby, Lofta, Odensvi, Dalhem, Ed, Ukna, Gärdserum, Tryserum, Hannäs samt Yxnerums skate. Boken omfattar 596 sidor och är illustrerad med översiktskarta samt detaljkartor över samtliga socknar. Den innehåller även 15 släkttabeller som i några fall redovisar tidigare okända genealogier över traktens frälse. Diverse andra illustrationer samt omfattande register över personer, orter, sätesgårdar och kyrkliga institutioners godsinnehav ingår också. Som ovan framgår av denna tråd kan man inte beställa denna volym från RAÄ, som tagit sin hand från verkets utgivning. Istället görs det via Kalmar Länsstyrelse.

Vi som väntat har varit lite oroliga eftersom Lst stått bakom och att de helt enkelt skulle ha struntat i de nordligaste Smålandsocknarna som idag ingår i Östergötlands län. Nu kan man som tur är se att så inte är fallet!

Inga kommentarer: