söndag 12 april 2009

MELLAN LIV OCH DÖD

Härligt med ett antal dagars ledighet och förutom allt arbete med huset så försöker jag få lite tid över till arkeologin.

Dalgången vid Blankaholm är en riktig häftig upplevelse för den som gillar neolitikum och bronsålder. På 40 och 70- talen reggade RAÄ ett par gravfält, ett tiotal spridda stensättningar och tre skärvstenshögar. Man kan se Blanka som en nordlig utlöpare till den mycket stora gravkoncentrationen i Virum-Solstad. I Blanka har aldrig någon arkeologisk undersökning utförts i någon av gravarna, men vid mitten av 1800-talet påträffades en armring av brons som tidsmässigt kan placeras till slutet av bronsåldern eller möjligen förromersk järnålder.

Landskapet är mycket kuperat, men här och var bryts detta och små naturliga terrasser kan urskiljas. Några har delvis påverkats av odling under senare tid, men flera ligger näst intill eller åtminstone till synes helt orörda sedan förhistorisk tid. Sedan jag kom till Blankaholm så har jag kunnat förse miljön med tiotal boplatser och en fyndplats. Två rösen och fyra stensättningar och en del andra lämningar från historisk tid dvs. byggnadsgrunder och en tomtning.Skålgroparna har det varit sämre med, men intill ett av de ovan nämnda nyfynden av rösen hittade jag en skålgrop på ett grönstensblock intill graven. Efter en inventering tillsammans med Broström och Ihrestam kunde vi komplettera miljön med åtta lokaler till. Nu när jag "skjutit in mig" så springar man på dom då och då. Man märker att det verkligen ligger på bestämda platser i landskapet och deras placering har valts med omsorg. Några ligger högt uppdragna i landskapet och intill gravar, medan andra ligger i sluttningar vid övergången mellan skog och jordbruksmark. Sedan finns de på hällar och block ute i impedimenten i jordbruksmarken.

Skålgropsblocket i Blanka. Foto: Michael Dahlin

Igår var jag ute och tittade på vildsvinsskador och fann en del kol, kvartsavslag och skärvsten. Inget var så där förskräckligt upphetsande så det fick ligga kvar, men som alla andra nyfynd anmäls de till min vän inventeraren på RAÄ. Jag passade på att passera det största gravfältet i Blanka och de har ett par rösen och ett antal stensättningar varav en har en stenkista. På väg ned från höjden såg jag ett stort alltarformat block och med en gren sopade jag av mossan och löven. Träff på första försöket en fint huggen grop, sedan en till och sedan två till, kul. Hämtade sedan min borste och sopade blocket och det blev totalt åtta säkra gropar och några rännor. Tre av groparna var ganska grunt inhuggna, men låg på en del av blocket som syntes eldskadat. Blocket ligger precis nedanför gravfältet och från blocket ser man en boplats som ligger så pass lågt att den bör vara från slutet av neolitikum eller bronsåldern. Blocket ligger precis vid taggtrådsgränsen dvs. på gränsen mellan skog och jordbruksmark, eller varför inte på gränsen mellan liv och död!

2 kommentarer:

Jeanette sa...

Du är i full gång arkeologen! Kul att jag hittade din blogg, väckte många minnen till liv. Såg bilden på dig och Eleonor, så vackert! Kramar från Jeanette

Michael Dahlin sa...

Kul att du tittade in på min bloggsida! Är allt bra? Här är allt bra nämligen, men mer om det senare!