fredag 26 juni 2009

FYNDTVÄTT

Fynden från grävningen är nu tvättade och det mödosamma arbetet att klassificera och katalogisera kan börja. Det preliminära är att Blankaholm skiljer sig från förra årets grävning dvs. ca 5-7 km söder ut vid Ängsmossen, Solstad, Misterhults sn (snart är rapporten klar). Vad är det då som skiljer sig? Det är mycket mindre kvartsit vid boplatsen i Blankaholm, det är mindre med brända ben (10-tal). Det är mer kvarts och mer kristianstadsflinta i Blankaholm. Keramiken har mindre variationer i sin ornamentik i Blankaholm, men trots allt Fagervik III-IV. Preliminärt kan jag säga att allt tyder på att Ängsmossen är något äldre, då det fanns en del trattbägarinslag i keramiken. Jag kommer att göra en första studie av främst det slagna bergartsmaterialet och jag har jobbat mycket med detta tidigare och då främst kvarts och kvartsit. Specialstudier kommer att följa då det gäller keramiken och flintan. Misstänker att Alexandersson och Ludde är intresserade, hm får se hur vi gör med benen!

Inga kommentarer: