onsdag 9 september 2009

PÅ UTBILDNING MED RAÄ

Den 7/9-9/9 höll Riksantikvarieämbetet sin landskapshistoriska utbildning med fokus inställt på de maritima lämningar som finns längst våra kuster. Syftet var att fördjupa den antikvariska kompetensen om landskapets kulturhistoriska innehåll. Kursort denna gång var Blankaholm och människor kom dragande från rikets alla hörn ja till och med Finland. Alla deltagarna var inventerare och kursen leddes av Peter Norman och Gert Magnusson.

Delar av kursdeltagarna vid en tomtning. Foto: Michael Dahlin

Schemat var fullspäckat och vi granskade och diskuterade olika fornlämningar och fornlämningsmiljöer. Kursen besökte platser i Västerviks, Oskarshamns och Mönsterås kommuner. Bland lokalerna fanns Blankaholm, Solstad, Snäckedal, Flivik, Hägnad, Runnö, Källarholmen, Lagmansudde och Kronobäck. Detta betyder allt från stenåldersboplatser, tomtningar, borgar, gruvor, stenbrott, kloster och gravar. Vid varje plats följde en diskussion om fornminnesbegrepp, kringliggande område och ibland även om hur stor och kringliggande miljö en lokal kan behöva för att kunna accentueras. Att det är problematiskt kan understrykas då våra synpunkter och tolkningar ofta gick isär. Det var i vilket fall som, en mycket bra kurs och ett stort tack till Peter Norman som tog mig med på kursen.Henrik Janson från Finland intill en tomtning. Foto: Michael Dahlin

Inga kommentarer: