tisdag 10 januari 2012

FORNTID LÄNGS OSTKUSTEN 25-26/2 2012

BLANKAHOLM 3 mil söder om VästervikLördag
12:00 Lunch i Folkets hus
13:00 ”Från Neolitikum till Agrarkris -Ett agrarhistoriskt forskningsprojekt om nordöstra Smålands kust- och inland” -Michael Dahlin & Mårten Aronsson
13:45 "Några reflektioner kring resultat och avrapportering av E22-projektet i Blekinge” – Elisabeth
Rudebeck
14:15 ”Massproduktion av grönstensyxor i västra Blekinge” -Kenneth Alexandersson
14:45 ”Viking - en lång historia” – Roger Wikell

15:15 Kaffe

15:30 Blekinges bronsålder -en utblick från E22 grävningarna -Helena Victor
16:00 ”Handlingar på ett brandgravfält. Presentation av resultaten från Flyestock och tankar kring dokumentation av gravfält” – Fredrik Strandmark
16:30 "Om utgrävning av gravurnorna från Flyestock - metodik och resultat" – Torbjörn Brorsson
17:00 Avslutning på dagens föreläsningar

Middag

Söndag
08:30 Frukost beställs där ni bor
09:30 "Återbruk av bildstenar på Gotland under järnåldern" – Martin Rundkvist
10:00 "Rekvisita & Rit – spår efter rituella aktörer med exempel från ostkusten"– Fredrik Gunnarsson
10:30 ”Risinge hög: Undersökning av en storhög på Öland” - Ludvig Papmehl-Dufay
11:00 ”Tegeltillverkning och tegelstämplar i Kalmar län” -Örjan Molander

11:30 "Arkeologi i Tjust" - Veronica Palm

12:00 Lunch

Kontakta: Michael Dahlin (mailto:arkeologen@telia.com eller michael.dahlin@kalmarlansmuseum.se


VÄSTERVIKS MUSEUM, STUDIEFRÄMJANDET OCH SAMHÄLLSFÖRENINGEN
BLANKAHOLM- SOLSTADSTRÖM

Inga kommentarer: