onsdag 24 mars 2010

ETT BREV FRÅN MISTERHULT

Detta brev skulle kunna vara påhittat men så är det inte. Brevet skrevs till Uppsala Universitet av Misterhultaren Ivar Waldem i samband med ett kravbrev han fått och innehåller en hel del roliga uttryck, håll till godo!


Busvik. Kärsvik den 31 mars 1956

Uppsala Universitetes Skogsförvaltning.

Ve mig Ve mig. Vi gjorden I mig detta?
Är icke jag av Eder högst betrodde Överhovakademijägmästare utnämnd, förordnad, extraherad och arkebuserad till AKADEMIKÖPMAN UPA. och så skickar ni mig som första affärsförbindelse ett kravbrev. Phy pha—dä så jag vell spy, ja,dä. Känns som en vätebomb hade dråsat ner på min flintskalle, men här ska bli andra bullar sa bagarn när han sket på degspaen. Här nere går jag i min enfald, nyter o mild som morsmjölken o så får jag brevet. Ha, Ha, tänkte jag nu kommer diplomet o bekräftelsen på utnämningen och nödiga instrument för Ämbetets värdiga handhavanden, osså va dä ett kravbrev . HÅ, HÅ, jaha. Ädle Herrar Professore & vältalare, de kan väl aldrig vara ett försök till sabotage och de diplomatiska förbindelsernas avbrytande? Är det inte snarare ett förbiseende och överilning, ty sånt kan ju hända den bäste för dä har hänt mej mönna gånger o sånt går över, sa fleckan när hon feck en pojk.

SSiii på sin tid upprättade Eder ävenledes högt betrodde skogsvaktmästaren och jag ett kontrakt om förvärv av ve te ett satt pris och i thy och emedan satte vi våra namnteckningar i var sin änne av papiret o dä har ja kvar än men inte hundan nämna dä nåra tie dar utah tess VEN VA AVHÄMTAD, Psii dä va en jäkla skillna dä. Och till yttermera visso legger han kvar på Edera steniga backar ännu i den dag som är. Vesserligen försökte Eder f.d. Arrendator att köra hem lite ve men bå märren o han tröttna efter första lasset. För närvarande ligger di sura pinnarna under ett vitt snötäcke o när vi kan ta hädan honom dä vete pha—o inte ja o nåra pekaning kunne i lagenligt icke fordra Ithy att originalskriften säger utröcklingen ATT BETALAS VID AVHÄMTNING men ingalunda förr. Ädle herrar Docenter & lagkloka vad säger ni om predikamentet att vada omkring i snömassor täckande vår lekamen ända upp te di ädlaste delarna med omedelbar risk förfrysning av det bästa och finasre en karl har, Tänkom Eder själva. Komma hem te våra fruar mä slutstöcket iskallt, förfruset o obrukbart fär långliga tider dä klart att di an käringarna di blir ju phörbannade på såna hyss. Alltså någon valuta är icke att påräkna för oöverskådlig tid ännu ty nu harvi som studenteran i Oppsala börjat på mä vårsupningen o då blir dä in nåt över te VE. Mycket mer vore att andraga te mett försvar, men te följd av min höga ålder och krankhet ( ida ä ja fullsjuk föresten) så får dä va mä dessa utgjutelser.

Ex Ofisio ut Superam Ivar Waldem Akadomi-köpman

4 kommentarer:

C. Nibelius sa...

!!!!!

Unknown sa...

Hej!
Det var min morfar som skrev brevet.

Michael Dahlin sa...

Bra, då är det verkligen äkta! Då kan du vara stolt!

Anonym sa...

Birgitta sa....
Det var min pappa som skrev brevet 0ch jag känner väl till hans tokiga skrivelser