måndag 19 juli 2010

MITT I SOMMAREN

Så här under sommaren blir det inte så mycket skrivande, men en hel del renoveringar på huset. Senaste tiden har jag spelat teater och över 200 pers såg de sju föreställningarna för ett par veckor sedan. Det finns givetvis planer på ett nytt manus och det kommer att skrivas under de kulna vinterkvällarna.
Medeltida tandutdragning hos smeden: Foto Ingvar Fågelberg

Värmen har avtagit något så ett par promenader i skogen har det blivit, men inget sensationellt fynd. Det verkar dock som min vän Rune Johansson gått och hittat en skålgrop utanför Målilla, grattis!

Om någon vecka kommer Roger Wikell, Sven-Gunnar Broström och Kenta Ihrestam ned till Misterhult för att registrera de skålgropar jag tidigare hittat i år. Det blir även chans till nyletning. För dem som inte vet vilka herrar detta är så kan jag nämna att Broström har funnit flest hällristningar i Sverige. Sedan 1979 (om jag minns rätt) har han haft vapendragaren Ihrestam med sig. Under 1980-talet kom även Roger Wikell med i bilden och denna trio är att räkna med. De har tidigare inventerat en dag under förra året, men nu ska de göra sin andra dag, vilken betalas av Misterhults hembygdsförening.

Under Riksantikvarieämbetets revideringsinventeringar i Misterhult 1979 påträffades 4 block med skålgropar. Utöver detta hade man reggat över 1500 förhistoriska gravar med kal stenfyllning. Något var med andra ord märkligt!

Det femte blocket framkom inte förrän sommaren 2006 då arkeologen Magnus Petersson påträffade detta i Virum. Sedan dess har det bara rasslat på med ett tjugotal nyfynd. Redan nu kan man säga att skålgropar främst finns "hemma hos" för att använda den ovan nämnda trions uttryck. Dvs flertalet gropar finns i bosättningsmiljöerna. Tillsammans med boplatsinventeringarna för fem år sedan har vi nu kunnat studera miljöerna på allvar. Miljöer med boplatser, gravar, skärvstenshögar, röjningsrösen och skålgropar.

1 kommentar:

Lovisa sa...

Hej!
Skriver ett arbete om Höckhults fornlämningar och tidiga bruk. Är nyfiken på fornlämningarna och undrar om det finns möjlighet att komma i kontakt med dig för att ställa några frågor.

Med vänliga hälsingar
Lovisa Landskapsakitektstudent vid SLU Uppsala
lovisa_parke@hotmail.com