söndag 27 april 2008

Blackstad

Det var en smått gråmulen söndag i Blackstad och en liten skara på 12 deltagare hade samlats för att höra om yngre järnålder i Tjust. Trots vädret var det en trevlig ansamling människor som samlats för att lyssna på mig och mitt kall, dvs. att sprida kunskap om Tjusts fantastiska fornlämningar till allmänheten. Gravfältet vid Lundskulle och utsikt över dalgången
Foto:Michael Dahlin

Blackstad är en av alla Tjustsocknarna och är även en av alla de små samhällen man passerar i skogsbygderna i norra Småland. Plötsligt bryts tall och granskog och ett milslångt åkerlandskap öppnar sig och mitt i detta höjer sig två kullar, den ena kallas Lundskulle och innehåller ett yngre järnåldersgravfält med ett hundratal högar och övertorvade stensättningar. På den andra kullen ligger dagens kyrka och kanske har även den haft med förhistoriska gravseder att göra. Kul koppling med dagens kyrka på denna plats!

Förmodligen var det Hans Hansson som grävde ett par av höggravarna vid Lundsbacken i Tjustsocknen Blackstad vid slutet av 1800-talet. Fynden bestod av nitar, brynen mm och tillsammans med gravskicket kan graven knytas till vendel - vikingatid dvs. 550-1050 AD.

Inte långt från Lundsbacken ligger det gamla sparbankshuset. År 1928 anmälde kantor P.A. Nilsson att två gravar skadats på bankens tomt. Harald Hansson (Stale) var som vanligt inte sen att rycka ut för att undersöka dessa. Den första graven bestod av ett jordblandat gravröse 6,5 meter i diameter och 0,5 meter högt. I ett hörn påträffades brända ben och kol.
På gravfältet växer en hel del backsippor
Foto:Lennart Widgård

Den andra graven bestod av en fyrsidig stensättning, som var helt övertorvad och ca 5x5,5x0,3 meter stor. I dess botten låg en granithäll och något förskjuten mot gravens hörn. Under detta fanns lämningar efter ett lerkärl med grovt ljust gods. Här fanns även några brända ben

På tomten påträffades i början av 1930-talet även en glasögonfibula från bronsålderns period V 900-700 BC. Vi ses nästa söndag igen!

2 kommentarer:

Marie& Lennart sa...

Det var inte bara en gråmulen söndag, det blåste kallt också.
Men var gör väl det när vi har en mycket kunning och intresserad guide. Tiden går alldeles för fort.
Nu väntar vi på nästa söndag vi ser verkligen framemot den och vad vi då kan lägga till i våra kunskaper om våra förfäders liv och leverne.
Marie & Lennart

Michael Dahlin sa...

Tackar!

Jag ska göra allt för att det ska bli bra på söndag! Ser fram emot Uknadalen, en av de vackraste platserna i Kalmar län!