söndag 13 april 2008

HELLERÖ

Idag började kulturevenemanget eller studiecirkeln om man så vill i arkeologi. Kl 10:00 träffades vi i det rå kalla och smått blåsiga Loftahammar för att tillsammans fortsätta ut till Hellerö i Västra Eds socken. Det var stort manfall och endast 12 stycken anslöt, utav ett tjugotal som var tänkt från början. Det var förkylningar och sjuka barn som satte stopp för dessa stackare som missade den otroligt spännande miljön vid Hellerö.

Miljön är fantastisk på en halv kvadratkilometer kan man beskåda, gravfält från bronsålder och äldre järnålder, skärvstenshögar, skålgropar, fossil åkermark, gruvhål, sten- och bronsåldersboplatser. Mycket är grävt på platsen och tack vare Gunborg O Janzon, Stockholms universitet och Helleröprojektet som har hållit på en bra bit över tjugo år nu. Åren 1998-1999 samarbetade projektet även med Högskolan i Kalmar och vid detta tillfälle var jag själv med och undersökte delar av en skärvstenshög.

Miljön är spännande med alla sina bronsåldersgravar och närheten till den kopparförande berggrunden. Det finns en tanke om att försöka hitta ledtrådar till att den lokala kopparen användes redan under bronsåldern. År 1982 inleddes Helleröprojektet och syftet var att pröva olika hypoteser om bosättning, resursutnyttjande och produktionsförhållande under bronsåldern. Sedan dess har skärvstenshögar, boplatser, fossil åkermark, gravar mm kommit att undersökas. Heléne Ermerud har utfört ett antal intressanta boplatsundersökningar i området och förmodligen får hon sitt långhus snart!
Skeppsformad stensättning vid Hellerö och undersökt på 1980-talet av
projektet och den gav flera intressanta fynd av bl.a. de brända resterna
av flera individer bl.a. barn. Foto: Michael Dahlin

1 kommentar:

Pierre sa...

Arkeologer ute i buskarna och berättar om gamla grejer: alltid ett säkert vårtecken!