tisdag 5 augusti 2008

MYNTKULT I VÄSTERVIK

Självklart är detta skålgropsblock en fornlämning och det kultbruk som berör blocket idag är knappast av samma slag som under bronsåldern? Men kulten lever vidare vid blocket och man kan då fråga sig om denna fornlämning är varaktigt övergiven?

Foto: Michael Dahlin

Antalet mynt på blocket har ökat avsevärt (flera hundra) och för några år sedan kunde man se ett Karl XIV Johan mynt. Troligen ligger det kvar under drivorna av mynt, men en och annan 5-öring, 10-öring och 25-öring kunde iakttagas!

Man ser knappt groparna för alla mynt. Foto: Michael Dahlin


Skålgropsblocket ligger strax utanför Västervik tillsammans med rösen och skärvstenhögar. Otroligt vackert landskap med fossil åkermark.


Inga kommentarer: