fredag 24 oktober 2008

GROPKERAMIKER I BLANKAHOLM

I södra Tjust och norra delen av Oskarshamns kommun var länge den gropkeramiska kulturen endast representerad av boplatsen Vivastemåla (Västrums sn). Den grävdes av Bagge 1939 och resulterade i en artikel.

Ca 1 mil söder om Vivastemåla ligger Solstad och Virum (Misterhults sn) och här startade jag tillsammans med Högskolan i Kalmar ett projekt om bronsåldern 2005. Området hade tidigare berörts av en boplatsinventering där jag själv var fältarbetsledare 2002-2005. Under denna tid inventerade vi mest i åkermark och resultaten blev oftast kvarts, kvartsit och flinta. Keramiken syntes inte till hur vi än koncentrerade oss. Vi hade tankar om att keramiken snabbt bröts ned i den fuktiga leran, men sanningen var nog att den var svårupptäckt. Några enstaka bitar dök upp längre söder ut i Oskarshamns kommun, men de låg i sandjord.

År 2005 började jag inventera skogsmarken i inneskärgården och efter någon dag hade jag hittat mina två första GRK boplatser. Flintan och kvartsen visade vägen då den låg direkt på berget och under enbuske hade en grävling krafsat fram en del keramik med gropar och stämplar.

Sommaren 2006 hittade jag ytterligare en i en sandig moränsluttning. Denna grävde vi i våras och vi fann mängder med keramik och djurben. Ytterligare 300 meter från denna fann vi mer gropkeramik på en terrass i skogsmarken. De nyfunna boplatserna låg alla inom en kvadratkilometer och representerade boplatser som legat på stora öar, vikar och uddar. En boplats som legat på en mindre ö fattades.

Våren 2008 fann jag en bit kristianstadsflinta i en skogsbacke intill en tomt i samhället Blankaholm. Det var ett bra boplatsläge och vid nivån 15 m.ö.h. förvandlades skogsbacken till en SV-sluttning av en liten ”kullig” ö ca 2-300 meter i diameter. Platsen skulle då ha legat i brytningen mellan inner och ytterskärgård. Flera fynd påträffades dock inte förrän förra söndagen då jag i en mindre traktorskada fann en bit keramik med grop och kamstämpel.

Nu är tanken att Västerviks museum, Samhällsföreningen i Blankaholm, Kalmar läns museum och Högskolan i Kalmar ska göra en mindre grävning på platsen under våren-försommaren 2009. Boplatser på öar är inget ovanligt för denna kultur, men i södra Tjust har aldrig något liknande grävts. I norra Tjust på Gärdsholmen ytplockade och inventerade Magnus Petersson på Kalmar läns museum en GRK boplats på en ö, men mycket var förstört. Magnus skrev en mycket bra rapport och jag tror att grävningen av platsen i Blankaholm skulle kunna förtydliga hans tankar, vi får se.

Västerviks tidningen
http://www.vt.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=4261808

7 kommentarer:

Pierre sa...

Låter spännande, hoppas ni får till en grävning!

Martin sa...

Pionjärarbete, kul!

ArchAsa sa...

GAH! Lycksaliga människa som får gräva småländsk gropkeramik!!!

Trakten ni är verksamma i är mycket intressant, för det verkar gå en regional skiljelinje där mellan en mer nordlig gropkeramik som ofta är kamornerad, kalkmagrad (eller benmagrad) och som bara har stora runda gropar - samt en sydlig variant som endast undantagsvis har kamornering och kalkmagring och där det förekommer ett sotrt inslag av oregelbundna/rektangulära gropintryck förutom de "vanliga".
Omskrivet av både Bagge och Papmehl-Duafy. Ta gärna och notera detta noggrant på keramiken ni hittar.

Lyckosar...

Michael Dahlin sa...

Jo visst är det så!
Följer man ostkusten och studerar
bl.a. Siretorp (Blekinge), Humlekärrshult (Oskarshamn), Solstad (Oskarshamn), Vivastemåla (Västervik)Djurglo mfl. Så ökar andelen porigt gods norr ut. Vi tänkte gräva Blankaholm under tre dagar och kanske finns det några arkeologer som skulle vilja komma och gräva som vollontärer? Pengar finns endast till C14 och osteologi.

Pierre sa...

Kan den där skiktlinjen månne vara samma som man ser i stenmaterialet, med en dominans för flinta upp genom södra Kalmar län och en dominans för kvarts uppe i dina trakter??

Michael Dahlin sa...

Tankarna finns. I höjd med Mönsterås tilltar andelen lokalt stenmaterial för att nästa helt dominera norr om Oskarshamn. Vi talar då främst om mesolitikum. Under neolitikum ligger andelen Kr-flinta tillsammans med Sydflinta på 10-20%. Efter mesolitikum avtar andelen kvarts även om den hänger med som en stor andel in i bronsåldern. I norra delarna av Oskarshamns kommun och Tjust är under neo-brå kvartsiten det dominerande materialet. Söder om Oskarshamn, men även väster om Oskarshamn är porfyren/hälleflintan ett viktigt material under meso-brå. Allt detta bygger dock bara på ytinventerade åkrar och ett fåtal grävningar.

ArchAsa sa...

Hmm, om jag faktiskt lyckats lämna in mitt manus till avhandlingen tar jag gärna en tur förbi Småland - kanske våldgästar lite bekanta i trakten. Slänger gärna ett öga på benen också om ni inte fått tag på någon annan tills dess.