söndag 24 maj 2009

HARDROCK IN SNÄCKEDAL

Efter att inventeringen i Döderhult var avslutad och Kenta Ihrestam och Roger Wikell skulle åka hem beslutade jag att avslutningsvis visa de båda herrarna Snäckedal. För er som inte vet är det ett stort och monumentalt gravfält från bronsåldern med en av Sveriges största skeppsformade stensättningar.

Gert Magnusson behandlade gravfältet i ett par artiklar för 20 år sedan och Dag Widholm berörde gravfältet i sin avhandling för 10 år sedan. Tolkningarna kring gravfältet har kretsat kring religiöst centrum och att människor inte har bott i närheten. Detta på grund av att ett pollenprov inte gett några tecken på odling (kanske skulle man ta några prover till?). Detta var kraftigt förenklat förklarat, men jag har hela tiden hållit fast vid att människor som lägger så pass mycket tid på ett gravfält bör ha bott på platsen eller i dess skugga.

Dag Widholm menar att arbetsinsatsen kring Snäckedal är så pass stor att den lokala topografin inte kunnat erbjuda försörjning för de som byggt gravarna. Jaha, men betänk då att tio torpare i Misterhult på 20 år kastade upp en mur på 1,4 mil. Muren var i genomsnitt 1 meter hög och 70 cm bred. Fiske och säljakt kunde inte vara bakgrunden till någon rikedom menade han. Var Gropkeramikerna utfattiga och oförmögna till att bygga stenmonument, om de velat? Vad säger att människorna i Misterhult under bronsåldern inte handlade med andra orter och att de bröt kopparmalm, något Gert Magnusson varit inne på.

I alla fall beslutade vi oss att ta en runda strax nedanför gravfältet och som slagen av blixten står jag och stirrar rakt in i en mängd skålgropar. Blocket var spräckt och låg på sidan nedtryckt i moränen strax ovanför den utdikade dalgången. Blocket var av sandsten och en bit ifrån låg den andra biten av blocket. Totalt fanns 90 skålgropar och 4 rännor i blocket. Tänk att Michael Dahlin skulle hitta blocket!

Kenta och Dahlin vid nyfyndet. Foto: Roger Wikell

Detta känns oerhört kul då "taxen" letat ristningar och gropar som en tok uppe på berget och en av ovan angivna forskare tydligt framhållit att det inte finns några gropar här! Ja "taxen" var ortsbornas namn på K-G Selinge när han kröp runt på bergen och letade, men utan resultat.

Jag är en stolt tupp just nu och jag skulle verkligen vilja presentera en hel del nya fakta om gravfältet! Jag har en hel del nya inventeringsresultat som skulle kunna ge nya infallsvinklar och förståelse för detta spännande gravfält. Jag vill inte presentera detta på bloggen, en artikel kanske!

6 kommentarer:

Martin sa...

Grattis till fint fynd!

Michael Dahlin sa...

Tackar tackar!

Jag kommer leva på detta ett tag nu!

Pierre sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Pierre sa...

Grattis från mig också, bra jobbat!

Michael Dahlin sa...

De som vill träffa Gurra och Kentha kan komma till Vimmerby den 3 juni!

Anonym sa...

Ja, nu har herrarna Broström, Ihrestam och Wikell även lyckligjort Vimmerby kommun med en hel uppsättning fantastiska nyfynd! Jag får nog privat säga att det var LÄNGE sedan jag hade så roligt!
Fynden om kvällen finns presenterade på Kulturarvsforum...