måndag 20 juli 2009

SNÄCKEDAL IGEN!

Ni som följer min blogg minns säkert min artikel om Snäckedal och fyndet av skålgropsblocket. Platsen har inte fått den uppmärksamhet den förtjänar och mycket av det vi tror oss veta om platsen bygger mest på skrivbordsstudier och felaktiga uppgifter om grävningar osv.

Gert Magnusson har länge påpekat att det bör finnas rester efter en boplats i närheten av gravfältet dvs samtida med gravfältet. På 80-talet hade han planer på att gräva en skärvstenshög, men allt rann ut i sanden.

Sedan slutet på 90-talet i och med Dag Widholms avhandling har bosättningsdiskussionen lagts på hyllan fokus har istället lagts på gravarna och dess betydelse. Dag menade att ingen bott i närheten av gravfältet då det var helt tillägnat gravar och riter. Detta har haft något av en omedveten effekt på oss som bedriver arkeologi i området och vi har försummat boplatsletandet i området. Bradley som varit på platsen flera gånger brukat framför att det kan finnas en fara i att sära på det heliga och profana! Varför har det då gjorts i Snäckedal. En boplats i Snäckedal som har gravfältet som referens måste ha haft en stor betydelse????

I torsdags var jag i Snäckedal och vandrade längs en gammal körväg som sträcker sig över ett moränområde mellan 40-4 meter från gravfältet. Körvägen ligger direkt på den naturliga moränen och det finns inget påfört material. Här fann jag avslag av flinta och kvarts. Nu kan ingen längre säga att det inte finns en boplats i Snäckedal. Förvisso inte sagt att den är från bronsåldern!

3 kommentarer:

Lars L sa...

Vi håller intensivt tummarna!!

Martin sa...

Grattis till fyndet!

Michael Dahlin sa...

Jag har en stark känsla av att gravfältet och dess omgivningar kommer att bjuda på en hel del spännande i framtiden!