söndag 2 augusti 2009

BILDER FRÅN EN FOGDES DÖD

Bönderna samlade inför marknaden i Bjurvik, men snart kommer Karin Bosdotter springande och har hittat ett lik nedanför storklippan. Fogden är förmodligen mördad!Soldaterna har delade meningar om vem som mördat fogden

Mördaren ska avslöjas på tinget, även prästen är där Albert Norbertus. Illasinnade människor tar tillfället i akt för att få Eriks änka dömd.


Oskyldigt dömd förs Eriks änka till stupstocken
Givetvis benådas Eriks änka i sista minuten av drottningen själv och snart framdagas att fogen på grund av fylla trillat ned för berget och dött. Eriks änka har behandlats mycket illa och planerar nu en grym hämnd? Förutsättningarna är goda nu när hennes son frälsts från skatt genom att med häst och "fulla vapen" uppvisat sin duglighet i strid vid en vapensyn inför kungens män i Linköping.

Inga kommentarer: