fredag 7 augusti 2009

LÄSA LANDSKAP

V 35 startar min studiecirkel i läsa landskap och inventeringsmetodik. Jag är ansvarig arkeolog och för administrationen står som vanligt Studiefrämjandet. Kursen är nästan fylld, men ett fåtal platser finns kvar.

Vi kommer att inrikta oss på landskapsmorfologi och dess utseende utifrån bergarter, jordarter och Östersjöns olika stadier. Det kanske viktigaste momentet är hur människan både anpassat sig och förändrat landskapet.

Inventeringen kommer att inrikta sig på boplatser och skålgropsförekomster i Misterhults sn. Deltagarna kommer att få lära känna landskapet under någon dag för att sedan själva få inventera. Vi kommer att inventera några bronsåldersmiljöer i skogsmark och även några skärgårdsöar.

Oreggad skeppsformad stensättning i Fagereke, Döderhults sn

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hej
Om det är så att du har en plats ledig till kursen så är jag mycket intresserad

Rune i Hultsfred

Michael Dahlin sa...

Du är förstereserv!

Anonym sa...

Ok då är det bara att vänta och se:)