söndag 14 juni 2009

GRÄVNINGEN PÅ MAJKASEBERGET

Under veckan som varit har en arkeologisk undersökning ägt rum i Blankaholm. Detta var och är ett samarbete mellan Samhällsföreningen Blankaholm-Solstadström, Studiefrämjandet, Västerviks museum och Kalmar läns museum.


Grävningen pågår i den lummiga skogsbacken Foto: Veronica Palm

Ett tiotal amatörarkeologer, studenter och proffs deltog i grävningen under veckan. Vädret var för det mesta bra, men under måndagen och fredagen regnade det en hel del. Inga problem är större än att de går att lösa så en presenning hissades upp i träden och regnet var ur världen.


Lite keramik Foto:Veronica Palm

Vi grävde ett trettiotal kvadratmeter och i ganska stenig terräng. Under ett torvlager följde några centimeter matjord och sedan övergick detta till en jämn stenyta av 0,1-0,3 meter stora stenar för att sedan övergå till sandig(stundtals grusig)-moig morän. Man kunde alltså se att de sista 10 metrarna innan bergväggen låg ett sten och blocklager som bör ha byggts av de som brukat platsen. Fynden låg både över och under stenlagret och detta påminner om boplatsen "Ängmossen" som grävdes förra året bara 5-6 Km söder om Majkaseberget.

Inga tydliga anläggningar framkom, men en hel del att arbeta vidare med. Grävningen kommer om vi får bestämma bli ett årligt inslag.

Bland fynden finns en grönstensyxa, två slipstenar, en flintkniv, avslag och splitter av kvarts, kristianstadsflinta, kvartsit, sydvästskandinavisk flinta och hälleflinta. Det fanns även flera hundra bitar med keramik av mestadels homogent gods med grop och olika streckdekorer och sist men inte minst brända ben.

Inga kommentarer: