torsdag 22 april 2010

ÅKERVANDRARE

Med mina grundkurser i geologi är jag ganska intresserad av vulkaner, men att de skulle göra att jag blev vikarie hade jag aldrig kunnat tro.

I Högsby kommun i mellersta Kalmar län bedrivs ett Leader + projekt mellan flera olika aktörer som Hembygdsföreningar, skolor och Kalmar läns museum m.fl. Projektet påminner en del om det jag själv arbetade med 2002-2005 i projektet "Forntid i Oskarshamns kommun". I FOK hade vi en större inriktning på de kulturmiljövårdande och forskningsmässiga grunderna än pedagogiken. Kulturmiljöpedagogiken fanns, men den var inte en lika stor del som de övriga uppgifterna i projeket. I FOK ägnade vi os kulturmiljöpedagogik 3-4 veckor varje fältsäsong med skolbesök, inventeringar, tidsresor och avslutande diskussion. Då arbetade jag med pedagogen och arkeologen Emma Sturesson som då arbetade på Kalmar läns museum.

Misterhultaren svarar på frågor Foto: Tore Hellström

Projektet i Högsby kommun har valt att integrera pedagogiken på ett helt annat sätt än FOK. Här deltar kanske inte fler elever, men de är med under en längre period och skolorna arbetar betydligt mer aktivt än vad de gjorde i Oskarshamn.

Nu var det så att Högsbyprojektets arkeolog Daniel Serlander inte kunde komma hem från sitt uppdrag i Turkiet. Kalmar läns museum bedriver en hel del verksamhet även där. På grund av vulkanen hade flygningarna till Sverige ställts in. Jag blev då tillfrågade om jag kunde hoppa in, vilket jag givetvis gjorde. Det fanns nu möjlighet att få en inblick i detta projekt.
Åkervandrare Foto: Tore Hellström

På plats i Valåkra träffade jag Tore från Hembygdsföreningen, pedagogen Lasse och arkeologistudenten Emma. Efter en stund kom ett tjugotal glada 9-10 åringar cyklande. De var ivriga och alla hade förväntningar att få kasta sig över åkern. Alla ville de hitta dödskallar, svärd och guld. Daniel hade givetvis förklarat att detta var något mycket ovanligt och man kunde först och främst förvänta sig avslag av flinta, kvarts och någon skärvsten. Barnen visste även en hel del om hur en boplats kan ha sett ut och på platsen målade vi tillsammans upp landskapet som det kan ha sett ut. Efter att ha delat upp i små inventeringsgrupper satte de små "jordlöparna" iväg och det dröjde inte länge förrän de började markera platser för slagg, porslin, järnskrot, klackjärn, kvarts och flinta. Alla hittade förstås inte något och de tyckte livet som arkeolog verkade "skittråkigt".

Efter inventeringen diskuterade vi hur boplatsen kan ha sett ut och hur gammal den kunde tänkas vara.

Vi avslutade dagen med att titta på ett gravfält från vendel-vikingatid och alla gillade treudden!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Bra jobbat! Skönt att det finns bra vikarier när vulkanerna ställer till det ;)

/Daniel

Michael Dahlin sa...

Tackar!