fredag 30 april 2010

PÅ TUR I TJUST

I onsdags tog jag, Annika och Carina en tur i Tjust för att titta på fyra platser där det pågår arkeologisk aktivitet. Första anhalten var Almvik där Joakim Goldhahn, Roger Wikell m.fl undersöker ett röse. Det var förra året som man misstänkte att en hällristningsyta stack iväg inunder ett gravröse. Visst var det så och förutom ett helt berg med ristningar framkom det figurer under röset. Ristningarna täcktes närmast av ett lager skärvsten och över detta den vanliga stenfyllningen av 0.4 m stora stenar.

Landskapet runt graven domineras av en dalgång och på höjderna runt finns boplatser och gravar. Det finns även två fina och naturliga hamnlägen.
Ristningar och röse Foto:Carina Törn
Plats nummer två var Helgenäs och där grävde Kenneth Alexandersson från Kalmar läns museum vid ett boplatsläge. Platsen är känd för sin mellanneolitiska keramik och stenyxor. På onsdagen märktes inget av detta och vi diskuterade om inte boplatsen låg längre upp mot berget.
Helgenäs Foto:Michael Dahlin

Strax söder om Helgenäs ligger Tindered och där träffade vi Veronica Palm och Jonny från Kalmar läns museum. De hade fått fram lite av varje någon härd ett flintspån mm. Intill ytorna ligger dock en 19 m i diam. rund stensättning och den kommer att undersökas. Här intog vi vår lunch medan vi diskuterade läget mm.

Veronica och en stor stensättning Foto:Michael Dahlin

Sedan bar det av mot Gamleby igen och platsen Mem eller Kasmirsborg som den vanligen kallas. Här har Sven-Gunnar Broström, Kenneth Ihrestam, Roger Wikell och Joakim Goldhahn inventerat hällristningar. Hundratals figurer har framkommit intill ett utmärkt hamnläge och ovanför uppe på bergen vimlar det av rösen, stenättningar, fossil åkermark och skärvstenshögar. Intill hamnläget har man helt nyligen påträffat en fornborg.
En liten del av "tavlan" i Mem Foto:Michael Dahlin


Vad ska man säga? Hällristningskartan styrs helt klart av vem och var man letar eller?
I vilket fall som rockas det fett i Tjust! Ristningarna finns där Gurra och Kenta letar ;-)

Inga kommentarer: