onsdag 16 juni 2010

FORNÅKRAR I SANDHEM

I helgen var jag i Sandhem i södra Västergötland. Min svåger bor där så det var egentligen mest för att hälsa på dom som vi åkte dit. Nu vill det sig inte bättre än att de bor granne med ett riktigt häftigt område med fornåkrar eller fossil åkermark som det egentligen heter.

Stigen korsar en stensträng. Foto: Peter Hållbus

Fornåkrarna ligger idag i skogsmark som korsas av flera stigar. Förutom de sk. bandparcellerna finna här stensättningar, rösen och domarringar. Det var mycket intressant att studera terrasser , stensträngarna och röjningsrösena. Vid ett tillfälle kunde man bla se hur en stensträng tydligt väjde för en rund stensättning.

Domarring och Nikolai Foto: Peter Hållbus

Enligt de undersökningar som gjorts i området odlades det under järnålder och medeltiden. Sedan har området fått vara ifred och brukats som betesmark, vilket framgår i de gamla avmätningskartorna från 16-1700-talen.

Även om blåbärsriset försvårade sikten i terrängen så var det väl värt ett besök och jag lär återkomma. Efter promenaden gick vi hem och tog oss en nubbe och lite sill.

Inga kommentarer: