tisdag 26 oktober 2010

LITE NYTT

Pappaledigheten tar ut sin rätt och jag får allt mindre tid med bloggen, men jag försöker trots detta att hålla liv i skrivandet.

Sedan sist har materialet från Harnäs studerats och det innehöll 1 kg keramik eller 700 bitar neolitisk keramik dvs yngre stenålder. Det finns representanter för trattbägarkultur, gropkeramisk kultur och stridsyxekultur. Bland det slagna stenmaterialet fanns över ett kg slagen främst kvartsit. Detta följdes av kvarts, kristianstads flinta, hälleflinta, porfyr och sist sydvästskandinavisk flinta. Det fanns också en del fragment av brända och obrända ben. Benen kommer troligen från olika djurslag och fisk. Under november ska jag och Kenneth Alexandersson studera fyndmaterialet ingående och sedan ska rapporten färdigställas. Rapportena från två tidigare undersökningar i Solstad och Blankaholm är på G. Det som fattas är en genomgång av keramiken, vilket kommer att göras inom kort.

Under september fann jag två keramikförande lokaler till. Den första i Solstadström och den andra i Mederhult, båda i Misterhults sn. Det är frågan om fynd i vildsvinsskador och markberedningar. Då jag inte har tillstånd att ytplocka dessa har endast ett litet antal fynd tillvaratagits för att underlätta vid registreringen av lokalerna. Jag kan trots detta säga att det är frågan om lokaler med främst gropkeramik och inslag av trattbägarkeramik. Igår var det dags igen, men då i Blanka dvs gården utanför Blankaholm i Hjorteds sn. I en vildsvinsskada framkom några keramikbitar och kvartsavslag. Även detta antyder gropkeramisk kultur. Samtliga fynd kommer inom kort att anmälas till fornminnesregistret.

Jag håller även på att planera 2011 års seminarie i Blankaholm och det kommer att hållas 26-27 februari.

Inga kommentarer: