måndag 22 november 2010

HARNÄS I JULKLAPP

Boplatsen i Harnäs är under bearbetning och ni som följer min blogg vet vad jag talar om. Materialet är analyserat och det är bara benen kvar och de har idag "gått iväg" till arkeologen och osteologen Magnus Reuterdahl i Solna. Det är bara att hoppas på att benen ska ge oss några spännande uppslag att arbeta vidare med, eller åtminstone få en bild av vilka djur som hanterades på platsen.

Kenneth Alexandersson och jag har detta som ett litet projekt och tankarna är att försöka få pengar för att kunna arbeta vidare med denna plats och då genom en arkeologisk undersökning. Det ska då inte bli någon liten titthålsundersökning, utan undersökning av ett par hundra kvadratmeter. Platsen är spännande då den innehåller stora mängder trattbägarkeramik, gropkeramisk keramik och en bit stridsyxekeramik. Vi talar då om stora delar av mellanneolitikum 3200-2300 f.Kr. Gropkeramiken består till stora delar av den typ som kallas Fagervik III-IV och den i Harnäs är till största delar homogen. Endast ett antal procent består av porigt gropkeramiskt gods (kalkmagrat). Det poriga godset blir allt vanligare norr över längst ostkusten. I norra Kalmar län ser vi ett tydligt övergångsområde mellan homogent och porigt gropkeramiskt gods. Norr om Harnäs finns boplatser med större inslag av porigt gods. Keramiken ska nu specialgranskas av Kenneth Alexandersson och snart kan vi räkna med att rapporten ligger färdig. Det vore bra om rapporten kunde vara färdig till jul och man kunde dela ut den i julklapp till alla arkeolognördar;-)

Inga kommentarer: