söndag 26 december 2010

NYÅRSKRÖNIKA 2010

Wirum, Ihrestam, Broström och Misterhultaren Foto: Roger Wikell

I början av 2010 kom det mycket snö och man trodde att det knappast skulle kunna bli värre. Snön låg kvar långt in i mars och det var därför en stor lättnad när den smälte bort. Ett ljus i detta snöelände var Blankaholmsseminariet och det var gott om besökare. Det var det tredje seminariet och det var premiär för vår bok. Vi var många som läst och kommenterat, men den största äran måste givetvis gå till redaktörerna. Jag uppskattar verkligen deras jobb och de visade att de tror på Blankaholm som ett centrum för ostkustens arkeologi och kulturhistoria.
Länsstyrelsens körkortregister i Höckhult. Foto: Michael Dahlin

Under vintern samlades även manusgruppen och planerade årets teaterföreställning i Blankaholm. Det var Jag , Irene, Gunvor, Karin och Jan som jobbade med detta. Man kan säga att det var vi som gjorde grovjobbet och utan oss hade det kanske inte blivit något alls. Min roll är förutom att plåga manusgruppen med Tjusts medeltida historia att försöka baka in detta i storyn. Man kan säga att vi har en berättelse och den ska passa mot den tidens samhälle mm. Vi lånar fritt från de historiska källorna och kryddar detta med en bra berättelse. Personerna kan vara påhittade, men ofta kommer historiska personer på besök i handlingen. Under 2011 kan mycket väl självaste Bo Jonsson Grip dyka upp!!!!!!!
Teatergänget 2010 Foto: Ingvar Fågelberg

Under våren inventerade och registrerade jag ett stort antal gravar, fossil åkermark och boplatser. Allt väntar nu på att kvalitetsgranskas av Peter Norman på Riksantikvarieämbetet och troligen blir detta under 2011. Under mina inventeringar kom jag på ett område som tidigare inte haft några registrerade fornlämningar. Jag kunde komplettera med 1 gravfält (1 kvadratisk och 5 runda stensättningar), 1 röse, 12 stensättningar, 1 boplats, fossil åkermark och 2 skärvstenshögar. Bland gravarna fanns en kvadratisk stensättning, vilket kan betyda att delar av miljön ska dateras till äldre järnålder. Utöver denna miljö fann jag ytterligare stensättningar, boplatser mm. Socknarna jag inventerade i var Hjorted, Gladhammar och Misterhult.
Under våren inventerades det skålgropar och jag fann ett tiotal lokaler på egen hand. Dessa kom under sommaren att kvalitetsgranskas av Sven-Gunnar Broström, Kentha Ihrestam och Roger Wikell. Ytterligare nyfynd gjordes under de två dagar vi inventerade och Roger kom även att spräcka "nollan" dvs han fann den första figurristningen i Misterhults sn. Den låg på en häll vid Höckhult och figurerna bestod av två skepp, en fotsula och några skålgropar. Under 2011 kommer ristningen att dokumenteras mer ingående. Den ovan nämnda trion gör så oerhört mycket gott för svensk arkeologi och det vore nästan straffbart om inte andra arkeologer såg dem som föredömen!

I slutet av sommaren fann jag även den keramikförande boplatsen vid Harnäs. I vildsvinsskador och rotvältor kunde jag iaktta keramik, brända ben och avslag efter stenhantverk. Till en början var jag säker på att boplatsen endast innehöll gropkeramik (3200-2300 f.Kr.), men det visade sig sedan att ytterligare två kulturer var närvande på platsen trattbägarkultur och Stridsyxekultur. Jag plågade keramikexpeterna Åsa Larsson, Ole Stilborg och Kenneth Alexandersson med foton. De två sistnämnda kulturerna ligger nära i tiden till den gropkeramiska epoken.

Benen som påträffades vid Harnäs visade sig vara ben från grönlandssäl, fågel, fisk och däggdjur. Benen var mycket fragmentariska och det var svårt att säga något ytterligare.
Stenmaterialet dominerades av det lokala materialet kvartsit och kvarts, medan flintorna var få i antal. Det fanns få formella redskap, men några fragment av skrapor och yxor fanns.

Ytterligare gropkeramiska boplatser med keramik påträffades även vid Blanka (Hjorteds sn) och Solstad och Mederhult (Misterhults sn). Totalt har jag funnit 12 tidigare helt okända gropkeramiska boplatser. Ett framtida projekt kan komma att tillföra nordöstra Småland en betydande kunskapsökning. Inventering är och förblir de bästa kulturmiljövårdande insatserna och att sedan kunna gå vidare och göra arkeologiska undersökningar är av stor vikt för att lära sig mer om neolitikum inom detta geografiska område.
Under året har jag även hjälpt hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult. De får ofta i uppdrag att kontrollera platser i terrängen inför nybyggnationer mm. Det är kommunen som vill att de ska det och eftersom jag är med i hembygdsföreningen tycker jag det är roligt att hjälpa till. Ofta får vi dock höra av politikerna att vi är ute för sent och att vi ställer till det. En sådan kommentar kan givetvis bara yttras av någon som inte är insatt i den kulturmiljövårdande metodiken. Alla områden är inte inventerade, vissa områden inventeras inte förrän man får kännedom om byggnadsplanerna mm. Politiker måste förstå att vi idag lever i ett kulturlandskap och tidigare epokers lämningar är mer regel än undantag. Så till Oskarshamns kommun säger jag bara, anställ mig så kan jag inventera åt er i god tid ;-)

Under sommaren spelade vi teater och detta år hette föreställningen "Mirakelkuren". Handlingen utspelade sig i Blanka på 1330-talet och en gruvlig hämnd. Själv spelade jag för andra och sista gången krigaren Skarp och befälhavare på kungens fogdenäste "Blankaholme". Jag hade ständiga bekymmer med krigaren Smäck och hans tandvärk. Tandvärken botades dock hos smeden och en blodampull till publikens förtjusning!

Under hösten blev det några inventeringsrundor under helgerna, då jag var pappaledig i veckorna. Jag har verkligen lärt mig ett och annat om mig själv denna höst. Min dotter Isabella har lindat mig om sitt lillfinger och jag kommer ofta på mig själv att gå och nynna på en gammal låt. "Barn ska jag ha när jag bli stor, med skära händer och vassa tänder och mage som en sockertopp, med ljusbrunt hår precis rakt upp"

Under detta år har jag fått se min dotter lära sig gå, äta med sked mm och det är en lycka!

Samtidigt har jag en egenhet som följt mig hela livet dvs att allt ska vara så riktigt som möjligt. Fråga mina kompisar som lekte krig med mig som liten. Det räckte inte med att leka krig, utan det skulle vara allt från Visby 1361, Karoliner, Nordamerikanska inbördeskriget mm. Vad jag vill säga med detta är att det tillsammans med barn kan uppstå vissa problem. Teatergänget har fått uppleva detta även om jag lyckas lugna ned mig när jag inte fått som jag vill. När det gäller öppna förskolan har jag fått kämpa för att inte avslöja för barnen att tomten inte finns på riktigt. Ofta har jag fått höra att "vi bedriver faktiskt barnverksamhet här" jaja jag har en del kvar att lära när det gäller barn. Kanske ska plocka fram min fantasi från perioden som spelledare i Drakar & Demoner, Sagan om Ringen och Mutant ;-)

Så kom snön igen och förmörkade livet för en arkeolog! Ofta fick man höra -nu är du bra nöjda som får gräva! Det är lätt att hålla sig för skratt och jag skottar inte mer än nödvändigt.

Nu i denna stund snurrar tankar om 2011 års Blankaholmsseminarie, alla projekt som ska genomföras under 2011 mm. Jag hoppas att alla läsare ska få ett GOTT NYTT ÅR och att det nya året ska bli ännu bättre ur alla synvinklar.

3 kommentarer:

Elisabeth Wanneby sa...

Ett härligt inlägg som får mig att vilja bli guidad i området när all denna snö försvunnit.

Michael Dahlin sa...

Tackar! Självklart kan jag guida!

Pierre sa...

Inget dåligt år får man säga. Hoppas du får igenom dina projekt så att 2011 blir ännu bättre.