onsdag 19 mars 2008

HÄLLRISTNINGAR

Undra hur mycket hällristningar det finns längst ostkusten. De stora områdena som Himmelstalund m.fl. är ju upptäcka sedan länge. Men frågan är hur många ristningar det ligger ute i markerna och väntar på sin upptäckt. Denna blogg handlar ju nästan alltid om NÖ Småland och i detta fall om Oskarshamn. I dagsläget finns endast en hällristning känd i Oskarshamn och snabbt räknat 6-7 block med skålgropar. Vad gäller skålgropar är jag säker på att det fullkomligt vimlar av dom. Även om jag själv inventerat en hel del har det inte riktigt lossnat att gå fram till block och torva av hällar. Troligen behöver jag göra ett ordenligt fynd för att det ska lossna. Det räckte inte med ett block med 25 gropar!

Jag tänkte nu berätta den trevliga historien om när Oskarshamn första hällristning hittades dvs. RAÄ 38 vid Lagmanskvarn i Döderhults sn. Jag ska låta upphittaren Henrik Kvarnefors själv få berätta sin historia (1973) om den där sommardagen 1928.

Det var sommaren 1928. Jag skulle vara med några dagar på gården för att hjälpa till med skördearbetet. Vi arbetade på fältet som började alldeles vid den nu inhägnade hällen (dvs. platsen för ristningen). Varje gång som vi gick vägen mellan gården och åkern så gick vi rätt över hällen. Vid några tillfällen hade jag lagt märke till att det syntes parallella ränder över den släta bergytan, och vid en middagsrast, då vi var på hemväg, gick det upp för mig att det var en hällristning. De följande dagarna studerade jag den ytterligare och så sände jag bud med mina systrar, som fortfarande gick i skolan, till min f d lärare, kantor C.H. Helander om min upptäckt. Helander var mycket intresserad av fornminnen från olika tidsepoker och bedrev på äldre dar en del forskning i våra trakter. Han hade i skolan undervisat om våra förfäder och hur de troligen levde sitt liv. Vi hade vid flera tillfällen utflykter i naturen, då vi bl.a. såg på de gravrösen och andra stensättningar som finns i våra trakter. När Helander fick mitt bud blev han givetvis intresserad, och kom snart till oss en kväll i Lagmanskvarn. Vi båda följdes åt för att se på hällristningen. Han tecknade av den på fri hand, och jag tror också att han satte ut några mått på skissen. Senare skickade han uppgifterna till landsantikvarien i Kalmar, och på så sätt kom saken till intresserade myndigheters kännedom.

År 1979 när revideringsinventeringen kom till området antecknades inom en yta av 4x3 innehållande 5 skepp, 5 fotsulor och några skålgropar.

På 1930-talet kom Harald Hansson (Stale) till platsen för att dokumentera platsen och jag ska visa några foton från detta tillfälleTvåan från vänster (övre bilden) är sannolikt Harald Hansson (Stale) är det någon som känner igen de andra gubbarna? Kolla in den korrekta klädseln! Och så ett fototorn!

Inga kommentarer: