måndag 3 mars 2008

HÖNA PÅ ÄGG

De uppallade stenarna som de kallas i inventeringsböckerna är vad jag förstått föga forskat om? I den folkliga traditionen kallas de istället offerstenar eller ruvande hönor. De påträffas ensamma eller ingår i gravfält så väl av bronsålders- som av äldre järnålderskaraktär. Ibland kan vissa av stenarna i en domarring bestå av uppallade stenar. Tidsmässigt verkar de uppallade stenarna tillhöra yngre bronsålder – äldre järnålder. Men vad har de använts till? Eftersom de ingår i gravfält så bör de ju givetvis ha med gravriter att göra. Ibland gissar arkeologer på att en urna kan ha ställts under stenen! Låter lite konstigt då människorna i vanliga fall tycks ha grävt ned sina döda med stor omsorg. Offerstenar dvs. är de uttryck för gravriter som skett i samband med gravläggning, kremering eller är de till för gravkult även mellan begravningarna. Offrade man kanske till förfäderna vid dessa uppallade block? Frågorna är många och det är enligt vad jag vet inte särskilt mycket skrivet om dessa trevliga fornlämningar. När jag skrev C-uppsats 1999 så hittade jag inte särskilt mycket information om dessa. Vad jag fann vid detta tillfälle gälland Misterhults sn i nordöstra Småland var att de förekommer i mindre grupper tillsammans med runda stensättningar. De ligger till övervägande del på hällmark och bara i ett fåtal fall på annat underlag. De förekommer ibland med rösen, skeppssättningar, rektangulära stensättningar och i ett fall tillsammans med samtliga dessa gravformer vid det monumentala gravfältet Snäckedal. Längre norr ut i Tjust förekommer de på äldre järnåldersgravfält med övertorvade stensättningar, domarringar och resta stenar t.ex. vid Häckenstad utanför Gamleby. Hur eller hur de är ganska häftiga!


Denna bild är tagen vid Åsjögle på gränsen mellan Kristdala och Mörlunda i NÖ Småland. Här ligger ett antal uppallade stenar tillsammans med runda stensättningar. Foto:Michael Dahlin

3 kommentarer:

Anonym sa...

Dessa stenar brukar kallas "Runkestenar" efter vad jag erfarit. Dvs de är rörliga.
Britt Maria Ekstrand

Michael Dahlin sa...

Hej!

Jo jag har också hört det och det finns ett block som lär röra sig i vinden, men det är visst ett flyttblock från istiden. Enligt en del geologer ska man vara försiktig med att föra uppallade stenar till forntiden om de inte ingår i klara fontidsmiljöer. Detta då de faktiskt kan skapas av inlandsisen

Anonym sa...

Hej Michael!
Låt oss en gång för alla avveckla den folkloristiska beteckningen "höna på ägg" eller "liggande höna" för fornlämningstypen uppallade block. Som smålänning bör Du känna till Bo Westling i Tranås, som sagt det mesta i det här ämnet, men tydligen ännu inte nått ut till den förvirrade debatt som förs på nätet. Bry dig inte om de geologer som fortfa-rande tror att det rör sig om naturbildningar under istiden. I de fall man inte omedelbart finner att stenarna ligger i en fornlämningsmiljö bör man leta tills man finner sambandet. Flertalet block har upplagts under neoliticum för ca 5000-7000 år sedan. Jag har själv funnit den första kända uppallade stenen med hällmålning i Norra Ångermanland och skall snart ge mig ut på en stenålderssafari för att hitta fler uppallade block
och hällmålningar i Norrland. De finns för övrigt överallt - jag har hittat två stycken i en fornborg i Eskilstuna stad, den ena fullt nedklottrad och i månens kultriktning -sydväst. Annars ligger nog de flesta i solgudens kultrikning - söder. Hur kulten gått till vid dessa kultplatser kan vi t v bara spekulera. Med sluta blarra om liggande hönor!

jan.stillstrm@telia.com