söndag 30 mars 2008

SUPPLEANTEN OCH KVINNOMAFFIAN

Igår valdes jag in som suppleant i Blankaholm-Solstadströms samhällsförening, en av de driftigaste föreningarna längst ostkusten törs jag påstå! Vi får se om jag kan leva upp till deras ambitionsnivå. Jag bryter en ca 10 årig trend för styrelsen har hittills bara bestått av kvinnor dvs. den s.k. Kvinnomaffian som både de själva och andra skämtsamt brukar säga. Som suppleant har jag talan men ingen rösträtt, men det gör inte så mycket nu när det händer så mycket i mitt liv och jag inte vet hur pass länge jag kan stanna kvar i föreningen. Givetvis är min avsikt att stanna så länge jag har föreningens förtroende. Det är inte första gången jag sitter med i en styrelse och jag har tidigare varit ordinarie ledamot i Oskarshamn-Döderhults hembygdsförening. Det här med föreningar är kul och det är roligt och se hur pass mycket man kan påverka samhället som en ideell förening. I Blankaholm och Solstadström handlar mycket om frågorna om att behålla skolan, se till att de nyinflyttade trivs, se till att biblioteksfilialen kan hållas öppen, fungerande båtturism, stödja affären och givetvis att samhället trivs och mår bra.

Det är lite speciellt då Solstadström klyvs av vattendraget ”Strömmen” och detta är också kommungräns mellan Oskarshamn (Misterhults sn, Tuna läns härad) och Västervik. Blankaholm ligger på Västervikssidan och i det som kallas Hjorted sn och södra Tjusts härad. Igår var det förövrigt premiär för laxfisket i strömmen och rekordet ligger hittills på 11,2 kg.

För er som bor i en stad och tar närheten till skola och bibliotek som något självklart, så kan jag säga att det är lyx att ha allt detta in på knuten. Vi kämpar för att få bo kvar på landsbygden och hålla den levande. För oss är det katastrofalt när bensinpriserna höjs då vi är beroende att ta oss flera mil till läkarstationer, samhällsservice, arbeten mm. Ska vi ha en levande landsbygd måste politiker tänka om. Idag finns viljan, teknik mm att arbeta ifrån de mindre samhällena i större utsträckning än tidigare.

Vad har jag tänkt åstadkomma i samhällsföreningen? Jo jag värnar givetvis för natur och kultur. Jag vill ta alla de tillfällen som finns för skolan, boende mm ska få veta mer om det fantastiska landskap de bor i. Vi har bronsåldersrösen och gravfält mitt inne bland husen, utan att knappt någon vet om det, vi har en fantastisk skärgård med en fantastisk natur och kultur. Min uppgift blir att se till att samhället tar till vara på detta och lär sig mer om vår natur och kultur. Jag vill att mina egna och andras barn i framtiden ska få gå i Blankaholms skola, få ta del av allt som finns i naturen och lära sig att respektera den. Jag vill att de hällre bygger kojor i skogen, bygger vattenhjul i bäcken och täljer barkbåtar än att de sitter inne och spelar dataspel hela dagarna. Det är skrämmande när man idag träffar barn i högstadiet som inte vet skillnaden på gran och tall, de ska ju faktiskt ta över snart. Det ointresse för skog och mark som jag idag ser bland barn i min omgivning är inget positivt. Det är mitt mål att få de intresserade dvs. den som siktar högt faller långt. Kan jag skänka några procent intresse till samhället och barnen så har jag lyckats!

3 kommentarer:

Martin sa...

En medvetet provokativ fråga.

Är det inte odemokratiskt att investera skattemedel i glesbygden? Där bor ju nästan inga väljare.

Michael Dahlin sa...

Jo den tanken är väl värd att fundera på!

Men erkänn att Sverige skulle se konstigt ut med tomma mellanområden. Det har inte landet upplevt sedan den medeltida kolonisationen. Både du och jag vet att det handlar mycket om gamla inkörda vanor och att omställningen till att gynna oss utanför städerna inte behöver kosta så mycket. Från andra sidan förväntar sig bl.a. storstadsturister, utlänningar mm att våra hålor ska vimla av folk på sommaren så vi kan hjälpa till med båttrafiken, camping, affärer mm. Ha det gott!

Gert Franzén sa...

Ligger inte även städerna utspridda i glesbygden? Dom där trånga ställena man måste passera när man ska nånstans.