torsdag 12 mars 2009

BETESMARKSREGLER SOM SKRÄMS

Ett betesmarksblock som skräms!

De nya betesmarksreglerna skrämmer verkligen Sveriges brukare. Verkligheten är också den att de skrämmer olika mycket på var du bor i detta avlånga land. Varför? Givetvis därför att landet inte ser lika ut i Skåne, Småland och Västerbotten. Utbildad arkeolog och kulturgeograf som jag är så är dessa regler mycket märkliga då jag vet att varje kulturlandskap är unikt och har sina högst speciella kännetecken. EU har inte frågat Sverige om de lokala särarterna och om hur man ska skapa betesmarker som bäst stämmer med terrängen och traditionerna! Nej bäst är det om det ser lika ut över allt!
Nu är reglerna lika för alla i hela Sverige och det som gäller är 60 träd per hektar i betesmarkerna. Finns det homogena trädräkningsområden som är större än 0,1 hektar får de innehålla max 6 träd, 0,2 hektar max 12 träd osv. Vanligtvis finner man som kontrollant större trädräkningsområden och då slipper man rita bort området dvs. det klassas som annat ägoslag.


Nu är jag en av alla dessa kontrollanter men jag ser ett visst ljus trots allt. De nya reglerna är trots allt ganska formbara även om brukarna har svårt att se detta just nu. Jag kan bara säga att jag hittills bara underkänt marker som skulle ha underkänts i vilket stöd som. Det jobbiga är att de skötsamma bönderna nu ställs för ännu en omorganisation i sina marker och vem vet vad EU hittar på näst? http://www.vt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=4677663

2 kommentarer:

Leif Häggström sa...

Mitt och min familjs personliga val är att inte lyfta några som helst stöd för vår gård. Då slipper vi allt vad tvärvillkor etc heter. Å andra sidan är vi inte beroende av några inkomster från vårt (hobby)jordbruk.

Ett upprop mot hagmarksreglerna finner man på:
http://upprop.nu/5146

Michael Dahlin sa...

Du är en klok man du!