måndag 2 mars 2009

Blankaholm nr 2

Så var det andra Blankaholmsseminariet avklarat och tankar om ett tredje har redan infunnit sig. Det är bara att konstatera att det är ett lyckat sätt att träffas, föreläsa, umgås och utbyta erfarenheter.
Lördagens seminarie inleddes med en lunch i Folkets hus, men för Roger Wikell inleddes den med ett nyfynd av en skålgrop 100 meter där ifrån. Det fanns visst en inknackad ränna intill gropen också! Bra start med andra ord!
Detta seminarie hade inte varit möjligt utan Jan och Sonja som upplåtit Brygghuset, hjälpsamma blankaholmare som gratis ställt upp och serverat oss vid luncherna, middagen osv. Förutom Studiefrämjandet och Västerviks museum kan man säga att vi själva var sponsorer då föreläsarna inte tog ett öre för att föreläsa. Det är med andra ord något annat som driver oss till Blankaholm! Samvaro, kamratskap, nyfikenhet och kunskapstörst som är drivkrafterna. Seminariet har också ett viktigt syfte och det är att andra än bara arkeologer är välkomna dvs. studenter och amatörarkeologer. De glöms annars lätt bort och de sitter ofta med stora kunskaper inom ämnet som är väl värt att lyssna på.

Roger Wikell höll ett av många intressanta föredrag. Foto: Åza Olofsdotter

Inga kommentarer: