fredag 29 april 2011

SNÄCKEDAL I FARA

Vid ett besök på det storslagna gravfältet i Snäckedal kunde jag till min förfäran notera att man byggt en skogsbilväg med krossad sten precis intill gravfältet. Vägen passerade bara någon meter från en av gravarna. Även om den krossade stenen lagts ut på en redan befintlig skogsväg framstår detta tilltag som ett övergrepp i en kulturmiljö. Den vägen som fått den krossade stenen påförd var innan en gammal traktorväg på sand, jord och hällmarker. Nu har man dessutom på sina håll delvis breddat vägen och stora massor av jord, sten och block ligger uppkört längst kanterna. Det finns inte ett spår av känsla för kulturmiljön, utan allt osar bekvämlighet och ointresse för denna vackra kulturmiljö från bronsåldern. Tragiskt! Jag struntar i om man ska köra ut timmer här, det måste finnas andra möjligheter att transportera ut detta!
Foto: Momark


Det ryktas också om att kommunen ska börja avverka och köra ut sitt timmer på flera håll. Om det är kommunen som är skyldig till tilltaget i Snäckedal vet jag inte, men går man tillväga på ett liknande sätt runt om i kommunen kan vi räkna med stora skador på natur- och kulturmiljöer. Förstår inte varför man inte låter antikvarisk expertis se över områdena innan avverkning och skogsbilvägar byggs??????? Det har ju bevisats så många gånger att det råder arkeologisk okunskap om de miljöer man avverkar i. Jag lyfter ett varningens finger och menar att ska vi ha kvar dessa vackra rekreationsområden så måste vi vara varsamma! Självklart ska skogen avverkas, men med förnuft!Foto: Momark

När jag först skrev detta visste jag inte att arkeologer från flera håll i Sverige var på besök i Snäckedal. Det var internationellt kända bronsåldersforskare från bl.a. Linnéuniversitetet och Högskolan på Gotland. Jag blev uppringd av professorn i arkeologi Joakim Goldhahn som var mycket upprörd över det han såg i Snäckedal. Tilltaget är verkligen allvarligt och det är bara att hoppas på att Länsstyrelsen i Kalmar kan visa på vad vår kulturminneslag är till för!!!!

Något man måste fundera på är om man ska skylta fornminnesområden och göra reklam för dem om man inte också förklarar att de är skyddade enligt lag (då menar jag med tydlighet). Den senaste tiden har vi i norra länet sett skadegörelse tyvärr efter att man som glad arkeolog valt att berätta om nyheten för tidningarna. Hällristningar utanför Gamleby har skadats av klåfingriga som inte förstått att lämningarna är skyddade. När tidningarna skriver om fornminnen är det av stor vikt att de också nämner att de är skyddade och skadegörelse polisanmäls. Givetvis måste vi som arkeologer fortsätta att förmedla våra upptäckter, men det innebär givetvis risker. Det stora ansvaret har givetvis Länsstyrelsen och de måste tydligt berätta för allmänheten om lagskydd mm. det räcker inte med en liten textsnutt där det står "fornlämningarna är skyddade enligt lag". Det är ingen mening att skylta till gravfält och hällristningar om de utsätts för skadegörelse och det är lika viktigt med information om lagskydd. Snäckedal är bara ett av flera exempel på människors okunskaper och oförståelse.

Foto: Momark

7 kommentarer:

Nina Nell sa...

Tack för din reaktion. Jag har anmält till skogsstyrelsen, men inte fått något svar. Marken lär tillhöra Arvidsmåla. Vi tyckte också det såg mycket illa ut men ville höra dina synpunkter också. Nog är det så att länsstyrelsen borde göras uppmärksamma på detta?

Vera sa...

Någon av er bör göra Länsstyrelsen uppmärksam på det, ja.

Michael Dahlin sa...

Redan fixat! Länsstyrelsen och lokaltidningarna kontaktade!

Anonym sa...

Kanske är det dax att lyfta frågan på ett nationellt plan!? TV och de stora tidningarna.

/Rune

Catharina sa...

Radioprogrammet Kaliber har idag tagit upp den eländiga situationen i den svenska skogen. Här finns tydligen behov av att ta upp skogsbrukets/skogsmyndighetens bristande hänsyn även till forn- och kulturminneslagarna. Tipsa Kaliber Michael! Du som vet mer om detta.

gun sa...

Tråkigt att läsa om vad som hänt/händer kring Snäckedal.
Vi ska vara rädda om och bevara fornlämningarna.

Anonym sa...

Vi (min fru o jag) var nyligen på besök i Snäckedal.Vi blev fruktansvärt chockade av den syn som mötte oss vid fornlämningarna.Hur kan någon vara så totalt omdömeslös som anlägger en grusväg på dessa kala blottlagda hällar som bär vittnesbörd om ett rikt kulturellt liv under forna tider?? Man blir bedrövad långt in i själen. Hoppas nu att Länsstyrelsen ålägger den (de?)skyldiga att snarast i görligast mån återställa naturen så som den såg ut före vanaliseringen. Tyvärr är skadan redan skedd och förmodligen har ovärderliga kulturvärden gått till spillo. Påföljden för ett sådant här övergrepp på våra gemensamma kulurlämningar bör bli fangelsestraff!!