tisdag 20 mars 2012

SNÄCKEDAL

Snart har det gått ett år sedan skadegörelsen vid Snäckedal. Minst två polisanmälningar har gjorts om jag är rätt informerad. Länsstyrelsen är kontaktad och har lovat att agera under vårvintern. I höstas lovade åklagarmyndigheten att ta tag i fallet innan jul, men nu har snart mars månad passerat. Ett år till och fallet är avskrivet och det är bara att gratulera den som brutit mot fornminneslagen. Snäckedal kan komma att bli ett utmärkt exempel på att det är fritt fram att förstöra de fornlämningar man inte vill ha på sina marker. Vad sänder detta för vidare signaler om arkeologi, fornminneslag och kulturmiljövård?

Det sorgliga är dessutom att det är gravfältet vid Snäckedal. Ett av ostkustens största och mest monumentala gravfält och beskrivits i en avhandling och flera artiklar, men detta hjälper inte det minsta. Flera är de guidningar som de senaste 20 åren som hållits på platsen, hundratals är de skolelever som bussats dit och fått lära sig om bronsåldern. Det spelar ingen roll! Det behövs bara en och jag menar en markägare som inte bryr sig om fornlämningar! Jag behöver inte vara ett geni för att inse att fallet kommer att avskrivas och det är bara att lära sig leva med en ny väg över gravfältet, samhället accepterar detta! Oförståelse, trångsynthet och egoism är namnet!

Själv orkar jag inte bry mig mer, då det tar alldeles för mycket tid och kraft!

Inga kommentarer: