onsdag 7 mars 2012

VÅREN 2012

Jag sitter nu hemma och arbetar med min lic-avhandling eller "lille doktor" som dansken säger. För licensiat är graden under doktor och den lägsta forskargraden, men nog så viktig. Givetvis handlar min lic om Misterhults bronsålder. Jag fokuserar på de olika elementen eller lämningarna i de olika bronsåldersmiljöerna: gravar, hällbilder, boplatser, skärvstenshögar, lösfynd, röjningsrösen och offer. Hur har bronsålderns försörjning, sociala liv och riter påverkat de olika miljöernas utformning. Bronsåldersmänniskan har först och främst varit jordbrukare och hur har det egentligen påverkat utformningen av bronsåldersmänniskans landskap. Jag ska försöka förklara det framöver.

Utöver min lic har jag en del annat att stå i under våren. Söndagen den 18 mars ska jag berätta om forntiden i Hjorteds socken. Givetvis är det Hjorted hembygdsförenings årsmöte jag talar om. Jag kommer fokusera på landskapet och hur det förändras under de senaste 14 000 åren och hur människan anpassat sig till de nya miljöerna. Jag kommer också prata om de senaste årens specialinventeringar vid Boarum, Vaderum och Sinnerum. Slutligen även behovet av fortsatta inventeringar och särskilt med inriktning på lösfynd och boplatser.

Lördagen den 5:e maj är det träff i Snäckedal och det är Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult som håller i trådarna. Jag kommer vara där och tala om Snäckedals viktiga roll under bronsåldern och varför Snäckedal är ett så pass viktigt för vår förståelse av bygdens och dess omlands bronsålder.
Svenska turistföreningen och en handfull politiker kommer också vara där, så vi kan diskutera gravfältets framtida behov.

Inga kommentarer: