söndag 30 december 2007

NYÅRSKRÖNIKA

I början av januari var det barmark och några höstplöjda åkrar i Hjorteds sn gav fina fynd av tidigneolitisk karaktär.

I slutet av januari kom snön och den låg en bit in i mars, men smälte relativt fort. Vårkänslor och inventerargläde infann sig snabbt och flera nya gravar och boplatser påträffades i skogarna runt Blankaholm.

Under vintern pågick studiecirklar i arkeologi och dramaövningar inför teateruppsättningen av ”10 meter högre” (strandlinjen under bronsåldern) dvs. samhällsföreningens bronsåldersberättelse i såpa alla friluftsvariant. Förutom dramaövningar byggdes kulisser, kläder och smycken tillverkades.


Studiecirkelgänget vid Gamleby Folkhögskola

Ca 25 meter från mitt hus hade jag uppe på en bergknalle tidigare sett något som liknande två Misterhultare dvs. två oansenliga stensättningar. I sluttningen nedanför var det kraftig vegetation med sly och denna dolde ytterligare två stensättningar och ett röse med ett mittblock. På ett block intill röset fanns även en något vittrad skålgrop. Jag och min granne Bertil fick markägarens tillstånd att röja kring lämningarna och ca 100 meter ifrån röset påträffades en skärvstensansamling. Någon vecka senare hittade jag en tomtning i utkanten av Blankaholm.

Ytterligare en studiecirkel i arkeologi startades upp i april och fem träffar genomfördes på olika platser i Tjust och Misterhult. Vi besökte Solstad (Boplatstema), Snäckedal.(bronsåldersgravfält) Kasmirsborg (Hällristningar och bronsåldersgravfält), Vittinge (Hällritningar), Häckenstad (domarringar), Törnsfall (Medeltidskyrkan) och Sundsholm (yngre järnåldersgravfält).Fruberget, en av alla fornborgar i Tjust

Den 30:e juni gifte jag mig i Gladhammars kyrka med min älskade Eleonor och festligheterna hölls efteråt på Gränsö slott i Västervik. Det kära teatersällskapet uppvaktade mig utanför kyrkan i sina bronsålderskläder och vi fick även gifta oss på bronsåldersvis. En schaman (Duve) tog emot oss på grusgången med höjd bronsyxa till gudarnas och brudparets ära. Längs grusgången stod människor med hasselspön och barnen slängde rosenblad framför oss. Tack kära vänner, ett fint minne!Den kärleken!

Under sommaren spelade samhällsföreningen i Blankaholm sin teaterföreställning, där jag själv spelade kärlekskranke Ask, med en ända replik Embla!, men oj vad kär jag var! Det gick suveränt bra och vi hade 20-30 stycken betalande varje föreställning. Mina kära kamrater var bl.a. Grim, Sten, Duve, Ull, Tova, Tuva, Sigrid, Svala, Lärka och Åsvid.


Bronsåldersbyn, Foto Liselotte Jarnerup-Nilsson

Efter att vi fått bekräftat att Högskolan i Kalmar beviljats medel av Crafoordska stiftelsen så började vi planera inför årets arkeologiska undersökning i Virum. Jag utsågs till grävledare och en förundersökning utfördes på ideell basis av mig och mina goda vänner Bertil Petersson, Karl-Bertil Gustafsson och Philip Seward. Under en månads tid arbetade vi oss igenom landskapet genom ytinventeringar, fosfatkarteringar och provgropar. På en plats sammanföll höga fosfatvärden, skärvstenhögar mm och denna plats valdes därför för vidare undersökningar. Ytterligare en plats i åkermark valdes och intill denna fann vi ett stort skålgropsblock. Platsen visade sig sedan under schaktningarna vara totalt sönderplöjd. Under inventeringen fann vi bl.a. fem skärvstensansamlingar, medan provgroparna sällan eller aldrig innehöll några fynd, däremot var fosfatvärdena mycket höga på sina ställen.Undersökning av den röjda ytan arkeologistudenten Annika Helander och i bakgrunden arkeolog Lena König

En nyupptäckt skärvstenhög med tillhörande röjd yta kom att bli föremål för arkeologisk undersökning mellan 28 augusti och fem veckor framåt. Grävstyrkan bestod förutom av mig själv av Lena König, Ingvar Apelqvist, Liselotte Jarnerup-Nilsson, Bertil Pettersson, Karl-Bertil Gustafsson, Annika Helander, Eddie, Maria och Martin. Skärvstenhögen innehöll mängder med keramik, brända ben av får/get och nöt, slipstenar, malstenar och flera liter av sintrad lera som enligt Dag Noréus (professor i strukturkemi vid Stockholms universitet) är från en smältugn för brons. Utanför skärvstenhögen undersöktes 100 kvadratmeter av den röjda ytan. En stenläggning av knytnävsstora stenar framkom och under denna kom keramik och stolp- och pinnhål. En härd undersöktes också och den låg i lä bakom ett större block. Rapporten kommer i början av nästa år och i nuläget väntar vi svaren från C14 analyserna.Hällristningar vid Vittinge

Stockholms universitet genomförde en boplatsundersökning vid Hellerö i Västra Eds sn i norra Tjust och rapport är att vänta av Helene Ermerud. Helene har tidigare skrivit två utmärkta rapporter som finns att ladda ned på universitetets hemsida.

Västerviks museums arkeolog Veronica Palm genomförde ett antal grävningar i Målserum utanför Västervik och en del arbeten med Gamleby och Västerviks medeltid och historiska tid.

Under hösten inventerade jag delar av Hjorteds sn på lösfynd och boplatser. En handfull boplatser och fyndplatser registrerades. Inventeringen kommer att fortsätta under 2008.

Under slutet av detta år har arkeologistudenterna Åza Olofsdotter och Liselotte Jarnerup-Nilsson skrivit C-uppsats vid Högskolan på Gotland. Åza om det medeltida Västervik och Liselotte har skrivit om Keramik från neolitikum och bronsålder. Keramiken som studerats kommer från neolitiska bosättningar i Misterhult, och bronsålderskeramiken från gravundersökningar i Tjust som Vinäs, Harg och Hjortekrog.

Den 27:e december tog jag och grannen Bertil en tur runt Blankaholm och längst in i dalgången vid Blanka påträffade vi en stensättning, två stora rösen (allt oregistrerat). Föga förvånande eller hur?

Om allt går som det ska kommer 2008 att bli ett oerhört kul år med flera grävningar, artiklar, inventeringar, studiecirklar och inte att förglömma arkeologiseminariet i Blankaholm den 9-10 februari.

Nu vill jag önska alla mina vänner och läsare ett Gott nytt år!

5 kommentarer:

Martin sa...

Bra fart i arkeologverkstaden! Men vad lever du på?

Pierre sa...

Låter som ett helbra år. Hoppas det blir lka bra fart 2008. Gott nytt år.

Anonym sa...

Bra fråga Martin inte är det fett!
Studerar halvtid (geologi och D-kursen i Samhällsgeografi), föreläsningar för bl.a. naturguidsutbildningen och diverse uppdtag inom arkeologin (rapportskrivning och inventering), studiefrämjandet mm. Grävningarna för Högskolan är bara två betalda månader om året! Jag klarar mig, men det är allt. Önskar något riktigt jobb!
Ha det bra!

Mister Hult

Anonym sa...

Gott nytt år på dig och din familj med. Sen vill jag tacka för all hjälp som jag fått under uppsatstiden. Visst har vi ett spännande arkeologi år framför oss!!!Än en gång...GOTT NYTT ÅR!
//Åza

Ulrika sa...

Å, så fina ni var när ni gifte er! Jag önskar att vi hade kunnat vara där. Men nu blev det som det blev.

Tyvärr hann vi inte träffa er när vi var nere i Småland sist, men ni kanske kan ta lite semester och komma hit? Det skulle vara superkul!

Ha det gott och hälsa Eleonor.

Kram från Schweiz.