söndag 16 december 2007

Vid Gåsfjärdens strand

Blankaholm ligger ca 3 mil söder om Västervik i nordöstra Småland och har idag ca 200 invånare. Namnet Blankaholm kommer av det att det bildades ett säteri här på 1600-talet, och platsen bestod innan dess av fyra gårdar 1 st frälse och 3 st skattegårdar. År 1560 redovisas 2 st. skattehemman i Österblancka, 1 st. skattehemman i Västerblacka och 1 st. frälsehemman ägd av Ivar Larsson (Hjortöätten). År 1656 upprättades här ett säteri av Christer Zelow och år 1678 avhyste han de sista gårdarna som tidigare nämnts som skattegårdar, men som under tidigt 1600-tal fallit i frälsets händer och genom släkten kommit i Zelows händer.
Blankaholm från sjösidan sett och övernattningsstugornaAtt blanka var en by med fyra gårdar vid 1500-talets mitt kan antyda hög ålder enligt ett antal tidiga studier om nordöstra Småland. Fyra gårdar är relativt mycket i södra Tjusts skogstrakter och särskilt i socknen Hjorted. Idag får alla skolbarn i Blankaholm lära sig att Blankaholm fått sitt namn genom att drottning Blanka (1300-talet)kommit inseglande och blivit så betagen av platsen och gett en utanförliggande holme namnet Blankaholme. Nja föga troligt, men namn som slutar tvärt på – a som Blanka kan enligt vissa ortnamnsforskare gå tillbaka till en äldre pluralform och skulle då kunna vara åtminstone från tidig medeltid. Några fornlämningar av yngre järnålderskaraktär är inte känt, men däremot flera rösen och stensättningar av brons- och äldre järnålderskaraktär. En armring av brons hittades i ett av rösena vid mitten av 1800-talet och borde vara från sen bronsålder eller tidig järnålder. Själv har jag hittat ett tiotal nya boplatser i området och då från mesolitikum till bronsålder. Ingen har undersökts med fynden från ytinventeringarna tillsammans med höjden över havet antyder detta.

Hur dessa bygder koloniserades är osäker men socknen närmast i söder dvs. Misterhult, med sin totala dominans av kronoägd jord skulle kunna ha koloniserats på kronans initiativ någon gång under medeltiden. Ja fråga arkeologen Alf Ericsson som har skrivit en utmärkt artikel om detta!

Hjorted har en större inblandning av skatte, frälse, vilket tycks antyda större inflytande av lågfrälse med bl.a. Hjortöätten m.fl. Även mina egna förfäder Slattarna hade intressen här och under 1300-talet även självaste Bo Jonsson Grip, som styrde stora delar av häradet från sin huvudgård Vinäs i Västra Eds sn i norra Tjust. Socknarna längre norr ut i Tjust hade dekanatet vid Linköpings stift en hel del gårdar i som de förmodligen fått av Magnus Ladulås redan 1275. Här finns många maktfraktioner att fundera vidare över, men att Tjust tidigt stått under överhögheten i Östergötland och längre norr ut står klart!

År 1979 var det mesta ”ve och fasa” i samhället och detta år lade en av Sveriges största sågindustrier ned och flera av invånarna blev arbetslösa. Några började istället på Gunnebo bruk och en del flyttade. Det hände med andra ord inte särskilt mycket efter nedläggningen och väntan på en ny uppblomstring började. Det kom dock ingen ny industri till samhället både på gott och ont. Blankaholm har idag förvandlats till en liten idyll med trevliga människor och till en vacker sommarort vid Gåsfjärdens strand. Det var här utanför som Selmas Holgersson landade sittande på gåsryggen och det var på Gåshällen vill jag minnas. Selma skriver också att Tjust är den plats som inte riktigt kan bestämma sig om det ska vara land eller hav, en bra beskrivning tycker jag. Tjust har också kallats för ett Sverige i miniatyr, med alla sin dalgångar, myrmarker, djupa skogar, högresta berg och stundom böljande fält.

Men vad hände med Blankaholm då? Jo samhället repade sig och idag finns här tursamt nog fortfarande en skola, affär, gästgiveri, småföretagare och så vårt älskade Brygghus med Jan och Sonja. Inte heller att förglömma att ett av kommunens lärcentrum är inhyst i Brygghuset. Lärcentrumet är dock hotat och kommunen vill flytta det till det otillgängliga Ankarsrum. Detta skulle bli en katastrof för de kunskapstörstande Blankaholmarna. Det är ju här man kan fika, surfa, plugga, studera högskolekurser via distans och telebild, studiecirklar i arkeologi, geologi, sömnad, skepparexamen mm. Brygghuset skulle förlora en viktig del av sitt stora utbud, men tar politikerna sitt förnuft till fånga så inser de nog att lärcentrumet inte kan ligga bättre. Även om vi bara är 200 personer i samhället, så är vi den ort i kommunen som har störst antal distansstuderande! Inte konstigt med en av landets vackraste studiemiljöer!

På sommaren anländer båtturisterna och kampinggästerna kommer, men samhället blomstrar även under vinterhalvåret. Tack vare Brygghuset, föreningslivet och den hjärtliga stämningen finns det alltid något att göra här.

Nu är det så att Blankaholm tillsammans med Studiefrämjandet och Västerviks museum kommer att vara värdar för ett arkeologiseminarium 9-10 februari 2008. Mera om detta senare, men jag vill bara säga att arkeologer, kulturgeografer, Historiker och studenter är välkomna. Det kommer att handla mycket om ostkusten och de projekt som pågår dvs. trevliga föreläsningar och god mat denna helg.Brygghuset från sjösidan sett

Inga kommentarer: